Bart Van Coppenolle

Bhaalu TV Innovatie strijdt niet tegen TV creativiteit

Bart Van Coppenolle Bart Van Coppenolle is oprichter, CEO en voorzitter van Right Brain.

De laatste dagen ontstond er veel commotie rond bhaalu, onze cloud videorecorder met de TV kijkervaring van de toekomst. Elke baanbrekende verandering – of noem het innovatie – brengt commotie mee. Vandaag is ‘bhaalu de beer’ de gebeten hond, die de mediavrede zou bedreigen.

De laatste dagen ontstond er veel commotie rond bhaalu, onze cloud videorecorder met de TV kijkervaring van de toekomst. Elke baanbrekende verandering – of noem het innovatie – brengt commotie mee, denk maar aan de uitvinding van de TV, die kinderen dom zou maken. Of van de grammofoonplaat, die boeken zou verdringen. Of van de stoomtrein, waardoor koeien zouden schrikken en geen melk meer zouden geven. Vandaag is ‘bhaalu de beer’ de gebeten hond, die de mediavrede zou bedreigen. Gelukkig brengt bhaalu ook veel positieve emoties met zich mee: ‘De beste uitvinding na de uitvinding van de TV zelf’, ‘Voor mij is er echt een leven vóór en na bhaalu’ of ‘Ik wil helemaal geen TV meer zonder bhaalu!’ Het zijn maar enkele van de honderden positieve reacties.

Maar er zijn ook negatieve reacties, vooral van bedrijven en organisaties dan, niet van consumenten. Wellicht komen deze negatieve reacties voort uit feitelijke misverstanden of foutief begrepen eigenbelang. Hoewel er rond bhaalu geen juridische onduidelijkheid hoeft te bestaan, als de volgende vijf misverstanden uitgeklaard worden. Daarom, laat je niet afschrikken of ontmoedigen door negatieve commotie, maar kijk gerust en ontspannen met bhaalu!

1. Bhaalu zou programma’s stelen? Hoe kan je iets stelen als je het al gekocht hebt? Gebruikers van bhaalu leggen een geldige factuur voor van TV distributie en mogen wettelijk daarom kopieën maken om in huiselijke kring te kijken.

2. Een thuiskopie zou je niet in de cloud mogen bewaren? Het woord thuis uit thuiskopie slaat op de familiale kring. Dit is een kring van mensen – het eigen gezin – en geen kring van stenen, zoals in de muren van een huis. Huis en thuis betekenen niet hetzelfde. De cloud of je mobiele devices die je privaat gebruikt, gebruik je in familiale kring, thuis dus, ookal bevind je je niet binnen de muren van je huis.

3. Een videorecorder zou een distributiedienst zijn en zou daarom niet kunnen zonder toestemming van de zenders? Met een videorecorder maken mensen, na de geldige TV distributie, zelf hun eigen kopieën. Ze vragen niet aan een andere partij om voor hen kopieën te maken, zoals bij een kopiëerservice het geval is. De beschermde bhaalu technologie werd zo ontworpen dat enkel gelicentieerde en geauthenticeerde gebruikers (d.w.z. uniek geïdentificeerde gebruikersgezinnen met een geldig TV abonnement) via de software en hun eigen vrije wil de video recording hardware kunnen aansturen, zonder tussenkomst van enig ander persoon. Mensen maken hun kopieën dus zelf. Als er geen consument een kopie maakt, dan zal het bhaalu systeem ook geen enkele kopie bevatten. Het bhaalu systeem is geen persoon. Wat overigens de reden vormt waarom we bhaalu met een kleine ‘b’ schrijven: bhaalu is geen persoonsnaam, maar een objectnaam. Ook laat de bhaalu technologie feitelijk niet toe dat bhaalu leden elkaars kopie kunnen bekijken of dat ze hun eigen kopie zouden kunnen doorgeven aan andere gebruikers. Zo beschermt bhaalu de gebruikers ook tegen herdistributie zonder licentie. Omdat zowel Right Brain, de software publisher van bhaalu, als de gebruiker geen televisieprogramma’s (her)distribueren is er geen toelating of licentie nodig van zenders. De wetgever geeft de noodzakelijke toelating voor persoonlijke video recording al rechtstreeks aan de consument.

4. Bhaalu zou schadelijk zijn voor zenders en productiehuizen? De leden van bhaalu geven aan meer programma’s te ontdekken en te bekijken en daardoor ook meer reclame te kijken. Geen schade, maar een voordeel voor zowel commerciële als niet-commerciële zenders én productiehuizen. De bhaalu technologie biedt ook mogelijkheden aan zenders om uitgesteld kijken beter te monetariseren, door uitgestelde reclames te updaten en te personaliseren en te verrekenen in een reclame account met meer zekerheid op reclamekijkers. Zo kan bhaalu bijdragen aan het oplossen van het grootste risico van de commerciële zenders, dat mensen minder of geen reclame meer zouden gaan kijken. Doordat opnames in de tijd beperkt worden, biedt de bhaalu technologie ook opportuniteiten voor herdistributie op een later ogenblik, zoals on demand video, wat ook content producenten en hun rechtenhouders extra verdiensten oplevert. Binnen een goede experience willen mensen wel betalen, zowel voor content als experience. Dat heeft Steve Jobs ons geleerd. Hij legde al de brug tussen innovatie en creativiteit.

5. Bhaalu leden zouden geen redelijke vergoeding willen betalen? Hoewel we daartoe niet wettelijk verplicht waren, hebben we in het verleden nochtans al verschillende keren aangeboden om een billijke vergoeding te betalen. We blijven dit aanbieden. De vergoeding kan echter niet de vorm van een herdistributielicentie aannemen, omdat herdistributie niet aan de orde is en herdistributie géén echte oplossing voor de mensen vormt. Zenders hebben immers zelf niet voor al hun uitgezonden content de nodige rechten voor herdistributie.

Minister Lieten maande me in de Tijd van vorig weekend aan om: ‘met het oog op de mediavrede een vergelijk te vinden met de tv-stations’. Ik neem die uitnodiging graag aan en vraag meteen ook haar hulp. Met goede wil en in vertrouwen hoeft er geen oorlog gevoerd te worden tussen innovatie en creativiteit. Goede innovatie kan voldoende waarde creëren om iedereen te laten delen. Daar moet ons maatschappelijk project toch over gaan?

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content