Big Brother prijs voor ‘smart meters’

Guy Kindermans Guy Kindermans is freelance journalist bij Data News.

In de marge van het ‘Computers, Privacy & Data Protection’ congres in Brussel, reikte de Liga Voor Mensenrechten de Big Brother en Winston prijzen uit.

In de marge van het ‘Computers, Privacy & Data Protection’ congres in Brussel, reikte de Liga Voor Mensenrechten de Big Brother en Winston prijzen uit. Voor de tweede maal ‘lauwerde’ de Liga Voor Mensenrechten met de ‘Big Brother’ prijzen organisaties of toepassingen die de privacyrechten van de burgers in gevaar brengen.

De Winston prijs – genoemd naar de hoofdfiguur in Orwell’s boek ‘1984’ – beloont dan weer wie of wat die rechten bevordert of helpt beschermen.

Dit jaar ging de Winston prijs naar het on-line spel ‘Yoogle.be’ yoogle.be, ontwikkeld door Constant vzw www.constantvzw.org, een samenwerkingsverband van Brusselse kunstenaars. Het spel werd geroemd om zijn pedagogische aanpak om jong en oud de gevaren voor privacy in het web 2.0 te laten beleven.

De Big Brotther prijzen werden uitgereikt in de categorieën ‘overheid’, ‘bedrijven’ en ‘communicatie en media’. Voor de overheid ‘won’ de Politiezone Westkust (tegen kandidaten als ‘bodyscanners’ en ‘blacklists’, zoals de Kortrijkse ‘safe party zone’-aanpak), wegens onevenredige bewakingsmaatregelen die uitgaan van ‘schuldig tot het tegendeel is bewezen’.

De Politiezone Westkust won ook met voorsprong de publieksprijs. Bij de ‘bedrijven’ haalde de Mobib openbaar vervoerskaart het (tegen software die zonder toestemming data over de gebruiker verspreidt en tegen telemarketing), omdat de persoonlijke gegevens onvoldoende beschermd zijn en om de traceerbaarheid van de reisweg van de gebruikers.

Een vertegenwoordiger van (toekomstige Mobib-gebruiker) De Lijn nam de prijs in ontvangst als ‘stimulans’ om hun versie op punt te stellen, en ‘volgend jaar de Winston award te winnen’.

In de categorie ‘communicatie en media’ ging de prijs naar ‘smart meters (tegen ‘riooljournalistiek’ en ‘online behavioural advertising’), omwille van de informatie die smart meters over het doen en laten van de gebruikersfamilie inwint, evenals het gebrek aan keuze betreffende de installatie van zo’n meter.

Aan de uitreiking van de prijzen was een debat over ‘slimme meters’ voorafgegaan, waarin zowel de noodzaak van die meters in een nutssysteem met meer variabele energiebronnen (als zon, wind etc.) als de gevaren voor informatieoverdaad en arbitraire afsluitingen op afstand werden aangekaart.

Eandis benadrukte het transparant karakter van de huidige testen en de samenwerking met privacyorganen. Daar tegenover werd gewezen op de hoge kostpijs, de mogelijke misbruiken, evenals de grotere energiebesparing, mocht die investering veeleer in betere isolatie en dies meer wordt geïnvesteerd.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content