Binnenvaart wil meer ICT

Zowel bij binnenschippers als bij bevrachters is er een grote vraag naar nieuwe ict-toepassingen. Dat blijkt uit een enquête van Promotie Binnenvaart Vlaanderen (PBV) en het Vlaams Instituut voor de Logistiek (VIL). Voor ict-bedrijven zelf blijft de binnenvaart een nichemarkt die -enkele uitzonderingen niet te na gesproken- onvoldoende aandacht krijgt.

Zowel bij binnenschippers als bij bevrachters is er een grote vraag naar nieuwe ict-toepassingen. Dat blijkt uit een enquête van Promotie Binnenvaart Vlaanderen (PBV) en het Vlaams Instituut voor de Logistiek (VIL). Voor ict-bedrijven zelf blijft de binnenvaart een nichemarkt die -enkele uitzonderingen niet te na gesproken- onvoldoende aandacht krijgt.

De meeste binnenvaartschepen hebben de eerste informatiseringstappen nochtans al gezet. Zowat 95 procent van de ondervraagden heeft tegenwoordig één of meer pc’s aan boord. Dat is 4 procent meer dan bij een gelijkaardige bevraging uit 2005. Meer dan tachtig procent van de binnenvaartondernemers beschikt over internet en e-mail (een stijging van 30 procent ten opzichte van 2005).

Binnenschippers maken vandaag al gebruik van elektronische vaarkaarten, applicaties om vrachtdocumenten mee op te stellen, boekhoudingsoftware en facturatietoepassingen. Online informatie over praktische kwesties, zoals het weer of de waterstanden raakt stilaan ingeburgerd.

De communicatie tussen schip en wal blijft echter flink achterop. Binnenschippers en bevrachters zijn nochtans vragende partij voor een betere ‘ketenintegratie’. Verladers en transportorganisatoren klagen niet voor niets over een “grijze zone” wanneer ze het over de binnenvaart hebben: een schemergebied waar de communicatie alles behalve vlot verloopt.

Zowel de binnenschippers als de bevrachters gaan er van uit dat de implementatie van de Europese RIS-richtlijn (River Information Services) binnen enkele jaren zal leiden tot een uniforme en gestandaardiseerde informatie-uitwisseling tussen binnenvaartondernemers, waterwegbeheerders en transportorganisatoren. Het zogeheten Automatic Identification System (AIS) voor positiebepaling, zou daarbij de aangewezen technologie zijn om de voortgang van het transport te volgen.

Uit de enquête blijkt verder nog dat de gemiddelde binnenvaartondernemer al verder staat in zijn automatisering dan de gemiddelde wegtransporteur. De ict-maturiteit in de binnenvaart ligt dan weer hoger bij tank- en containervaart dan bij bulkvervoer. Belemmeringen en handicaps bij een verdere groei van ict in de binnenvaart zijn het vaak gebrekkige bereik van het draadloze netwerk, en de wel erg hoge kost voor communicatie.

www.binnenvaart.be

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content