BIPT krijgt meer slagkracht

Stefan Grommen Stefan Grommen est rédacteur de Data News.

Vandaag wordt de nieuwe telecomwet gestemd in de plenaire Kamer. Verwacht wordt dat het wetsontwerp goedgekeurd wordt, waardoor het BIPT meer slagkracht krijgt.

Vandaag wordt de nieuwe telecomwet gestemd in de plenaire Kamer. Verwacht wordt dat het wetsontwerp goedgekeurd wordt, waardoor het BIPT meer slagkracht krijgt.

Het wetsontwerp zoals het op tafel ligt, is ingegeven door de evaluatie van de Europese Unie waaruit blijkt dat ons land tekortschiet op het vlak van telecommunicatieregulering. In de Scorecard van de ECTA (European Competitive Telecommunications Association) staat de Belgische regulator op de twintigste en laatste plaats voor het wettelijke kader.

Daarom focust het wetsontwerp vooral op een transparantere procedure voor de behandeling van geschillen door het Hof van Beroep in Brussel. Wanneer een operator tegen een beslissing van de BIPT in beroep ging – wat tot voor kort schering en inslag was; de lijst met rechtszaken is nauwelijks nog bij te houden – werd de desbetreffende BIPT-beslissing meteen geschorst. Het gevolg: rechtsonzekerheid voor minstens twee à drie jaar. “En dat terwijl het meestal om punten, komma’s en procedurefouten gaat die telkens makkelijk recht te zetten zijn”, zegt Wim Scharpé, medewerker infrastructuur bij de CD&V-kamerfractie.

Die rechtsonzekerheid zou nu moeten verdwijnen door een nauwkeurig geïdentificeerde wijze van indiening van het geding en het hanteren van een strikt procedureel tijdschema voor de uitwisseling van stukken. Daarnaast wordt de opdracht van het Hof van Beroep veel preciezer bepaald inzake de schorsing en/of vernietiging van administratieve beslissingen. Opmerkelijk detail: het is trouwens de ondertussen beruchte 18de kamer van het Hof van Beroep, met Christine Schurmans – een van de ‘Fortis-rechters’ – die ook de meeste telecomzaken behandelt.

De vitaminekuur voor het BIPT valt samen met de herverkiezing van een nieuwe raad van bestuur voor de regulator. “Dat zullen zeker geen politieke benoemingen, maar kandidaten zijn die gescreend worden door een onafhankelijke jury”, herhaalt minister voor Ondernemen en vereenvoudigen Vincent Van Quickenborne nog een keer. Volgens de minister, zijn er een dertigtal kandidaturen binnengekomen die door de [vijfkoppige jury] beoordeeld zullen worden, onder meer ook op hun managementcapaciteiten. Daarvoor staat hen alvast een strenge Selor-test te wachten. De minister hoopt ook dat de regering zich snel zal aansluiten bij wat de jury uiteindelijk voorstelt. “Zo kan in de loop van mei het nieuwe BIPT van start gaan”, aldus Vincent Van Quickenborne.

Nog volgens de minister ligt de eerste grote opdracht voor het nieuwe BIPT overigens al klaar: bekijken of het kabelnetwerk ook opengegooid moet worden. Naar aanleiding van een werkbezoek bij OPTA – de Nederlandse evenknie van de Belgische regulator – wist Van Quickenborne ook nog te zeggen dat hij meer mensen bij het BIPT wil inschakelen voor marktanalyse. “Nu zijn er dat een vijftiental. Bij het OPTA zijn er 60 mensen voltijds bezig met marktanalyses. Bovendien kunnen die analyses ook de toets van de rechtbanken doorstaan bij eventuele geschillen”, dixit Van Quickenborne.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content