Bitcoin overleeft afsplitsing van nieuwe munt

© iStock

Een poging om de bitcoin te kapen door met ‘bitcoin cash’ een parallelle digitale munt in te voeren is mislukt. Daardoor is een crash vermeden en blijft de bitcoin haar waarde behouden.

Dinsdag is voor het eerst in de negenjarige geschiedenis van de digitale munt bitcoin een zogenaamde ‘hard fork’ doorgevoerd. Daardoor is de bitcoin opgesplitst in twee nieuwe munten. De nieuwe munt ‘bitcoin cash’ zorgt voor snellere transacties. Aanvankelijk leek ze dan ook een bedreiging te vormen voor de bitcoin, maar na de afsplitsing blijft de bitcoin overeind.

Bitcoin werd te traag

Steeds meer beleggers zien de bitcoin als een interessante investering, waardoor de waarde van de munt sinds begin dit jaar verdrievoudigd is. Maar nu de munt mainstream is geworden, wordt ze ook minder bruikbaar als betaalmiddel. Met de toenemende populariteit worden transacties immers steeds trager.

Het fundament van bitcoin is de blockchain, een digitaal logboek waarin alle transacties onuitwisbaar bijgehouden worden. Nadat een aantal transacties heeft plaatsgevonden, worden die samengevoegd in een ‘block’ en versleuteld met een ‘hash’. Iedere blok is 1 megabyte groot en kan zes à zeven transacties per seconde verwerken. Dat is niets vergeleken met VISA, waarvan het netwerk meer dan 2.000 transacties per seconde aankan.

Een hoop transacties blijven daardoor urenlang in de wachtrij staan, wat bitcoin ongeschikt maakt als efficiënt betaalmiddel. Bovendien geven de bitcoin-delvers – die de transacties goedkeuren – prioriteit aan wie het meest betaalt. Bitcoin-transacties werden dus steeds trager en duurder. Iedereen in de bitcoin-community was het erover eens dat daar een oplossing voor moest gevonden worden. Maar hóe dit ‘schaalbaarheidsprobleem’ precies moest opgelost worden? Daar blijft men hopeloos verdeeld over.

Tweestrijd

Sommigen willen simpelweg de transactiecapaciteit van elk blok opdrijven. Anderen staan huiverachtig tegenover zulke grote blokken, omdat het verwerken van de transacties daardoor enkel in handen komt van de grote (Chinese) datacentra met genoeg computerkracht om bitcoins te delven. Dat tweede kamp ijverde daarom voor een ‘Segregated Witness-update’. Daarbij wordt de handtekening (de ‘witness’) gescheiden van de rest van de transactiedata. Zo komt er meer ruimte voor transacties binnen één blok, zonder dat het blok groter gemaakt moet worden. Litecoin, een andere cryptocurrency; voerde die SegWit-update eerder dit jaar al door.

‘Belgisch’ compromis

De twee kampen stonden lijnrecht tegenover elkaar. Aangezien blockchain niet beheerd wordt door een centrale autoriteit die knopen doorhakt, moet steeds een consensus bereikt worden. Anders dreigt een splitsing.

Dat was twee weken geleden al bijna het geval – tot op het laatste nippertje onverwacht toch overeenstemming gevonden werd. Meer dan 95 procent van de bitcoin-community stemde voor de zogenaamde SegWit2x-update. Die doet toegevingen aan beide partijen: SegWit wordt ingevoerd én de grootte van de blokken zal verdubbelen tot 2 megabyte.

Afsplitsing

Voor één groep van ontwikkelaars was dat compromis echter onvoldoende. Zij zijn er heilig van overtuigd dat de bitcoin gebruikt moet worden als betaalsysteem, zoals ontwerper(s) Satoshi Nakamoto het in de originele paper bedoelde(n). Daarom willen ze de transactielimiet van elke blok meteen optrekken tot 8 megabyte. Met deze nieuwe ‘bitcoin cash’ verlopen transacties veel sneller dan met Bitcoin (zelfs na de SegWit2x-update).

Dinsdagnamiddag om 14u20 voerden ze hun dreigement ook effectief uit. Ze creëerden een ‘hard fork’, een soort kloon van de blockchain. Daardoor ontstonden twee delen die een gemeenschappelijke geschiedenis van de software bezitten, maar vanaf nu hun eigen weg opgaan. Mensen die 100 bitcoins in hun digitale portefuille hebben, vinden dus heden 100 bitcoins én 100 muntjes aan ‘Bitcoin cash’ terug.

In principe kan iedereen zo’n kloon maken, want de code achter bitcoin is open-source. Of die nieuwe munt succesvol wordt, hangt echter af van hoe sterk men vertrouwt op de technologie die erachter zit. Vergelijk het met papieren geld dat ook enkel waarde bezit omdat mensen er waarde aan hechten. Als iemand plots nieuw papiergeld zou uitgeven, dan wordt die door niemand serieus genomen. De invoering van deze bitcoin cash daarentegen, maakte menig belegger met veel bitcoins in de portefuille behoorlijk nerveus.

Levensvatbaar?

Onterecht blijkt nu: de Bitcoin blijft nagenoeg haar waarde behouden, terwijl die van bitcoin cash slechts een tiende daarvan bedraagt. De waarde van de kloonmunt schommelt momenteel wel nog sterk, rond de 200 dollar. Het is nog even afwachten om te zien of ze levensvatbaar is. Maar een echte concurrent voor bitcoin lijkt ze vooralsnog niet te worden. Bitcoin-beleggers kunnen opgelucht ademhalen.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content