Britse overheid eist open standaarden

Guy Kindermans Guy Kindermans is freelance journalist bij Data News.

Ict-projecten voor de Britse overheid moeten voortaan beantwoorden aan een strikte lijst van open standaarden, met slechts node uitzonderingen.

Ict-projecten voor de Britse overheid moeten voortaan beantwoorden aan een strikte lijst van open standaarden, met slechts node uitzonderingen.

Vanaf 1 november eist de Britse overheid dat toekomstige ict-projecten open technologiestandaarden moeten naleven, in het bijzonder wat betreft dataformaten en -uitwisseling. Deze bepaling bouwt voort op eerdere inspanningen om aspecten als hardware te standaardiseren.

Deze beslissing moet het mogelijk maken om meer kleinere en innovatieve bedrijfjes toegang te verlenen tot overheidscontracten, en tegelijkertijd al te dure, al te complexe projecten te voorkomen. Ook wil de overheid zo af van al te dure en benauwende raamcontracten. Enkel door de wijze waarop overheidsdiensten omgaan met data te standaardiseren, zal de overheid op significante wijze zijn ict-kosten kunnen drukken, klinkt het.

Uitzonderingen op de regel blijven mogelijk, maar het verkrijgen ervan zou ‘challenging’ zijn. Momenteel worden de nodige richtlijnen opgesteld, onder meer met het oog op meer mogelijkheden om overheidsdiensten on-line aan te bieden.

In België werden eerder al initiatieven genomen om meer gebruik te maken van open standaarden en zelfs open source producten, zij het met wisselend succes. Zo kunnen nog steeds projecten worden gedefinieerd met duidelijke voorkeuren, terwijl anderzijds wel meer pogingen worden gedaan – in het bijzonder op het niveau van de gewesten – om meer informatie makkelijker in brede kring beschikbaar te maken.

Partner Content