Britten willen ‘digitale gangsters’ zoals Facebook wettelijke gedragscode opleggen

© Reuters

Er moet een striktere regulering komen voor sociaalnetwerksites zoals Facebook om ervoor te zorgen dat zij geen vals nieuws verspreiden en zich niet gedragen als “digitale gangsters”. Dat stellen Britse parlementariërs in een rapport dat maandag werd gepubliceerd.

“Er moet een radicale wijziging komen in de machtsverhouding tussen deze platformen en het publiek. Het moet gedaan zijn met de ontoereikende zelfregulering”, verklaarde Damian Collins, voorzitter van de Digital, Culture, Media and Sport Committee van het Britse Lagerhuis. “De rechten van de burgers moeten wettelijk vastgelegd worden en technologiebedrijven moeten verplicht worden zich onder toezicht van een onafhankelijke regulator aan een gedragscode te houden die door het parlement bij wet is vastgelegd”, voegde hij er nog aan toe.

Facebook wordt al enkele maanden door de commissie geviseerd in het kader van een onderzoek naar het fenomeen van valse berichtgeving en de impact daarvan op recente verkiezingsresultaten in Groot-Brittannië, waaronder bijvoorbeeld de uitslag van het referendum over de brexit in juni 2016.

“Men mag bedrijven zoals Facebook niet toelaten om zich op het internet als ‘digitale gangsters’ te gedragen”, aldus het meer dan 100 pagina’s tellende rapport. De opstellers van het verslag vragen aan de Britse regering om een “onafhankelijk onderzoek” te voeren naar de “buitenlandse invloed”, van onder andere Rusland, en de desinformatie bij het referendum over de brexit, maar ook naar aanleiding van de vervroegde parlementsverkiezingen van 2017 en het referendum over de onafhankelijkheid van Schotland in 2014.

Partner Content