Brussels gewest overweegt CO2-taks op pc’s (update)

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest overweegt een CO2-taks in te voeren op pc’s. Die zou niet alleen de bedrijven, maar ook particulieren worden aangerekend.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest overweegt een CO2-taks in te voeren op pc’s. Die zou niet alleen de bedrijven, maar ook particulieren worden aangerekend.

Pc’s en computers in het algemeen zijn niet zo onschadelijk voor het milieu, zo blijkt uit studies naar het stroomverbruik van dergelijke systemen, zelfs in slaaptoestand. Gekoppeld aan de wens om de CO2-voetafdruk van het Gewest te verminderen, zou dat de basis zijn voor het idee dat momenteel in de Brusselse regering circuleert om een CO2-taks te heffen op pc’s. Concreet zou men voor de berekening van de aanslag voor bedrijven zich baseren op de gegevens die werden verzameld naar aanleiding van de vroegere pc-belasting.

Nieuw is dat ook de gezinnen zouden worden belast, hoewel het nog niet duidelijk is hoe dat zou worden aangerekend. Om na te gaan welke gezinnen over minstens één computer beschikken, zou worden overwogen informatie te vragen bij de internetleveranciers over het aantal abonnementen in het Brusselse. Een andere mogelijkheid zou een forfaitaire aanslag zijn in functie van de gezinssamenstelling en inkomen (waarbij zou worden verondersteld dat hogere inkomens en gezinnen met kinderen over minstens één computer beschikken). Voor de gezinnen zou het bedrag worden toegevoegd aan de bestaande milieuheffingen.

De eerste reacties op het idee zijn zijn er van woede en ongeloof, in het bijzonder omdat nog maar onlangs de ‘pestbelastingen’ van een aantal Brusselse gemeenten – onder meer de pc-taks – werden afgeschaft, in ruil voor een toelage aan die gemeenten uit een compensatiefonds. “Het is een schande dat men wat men net heeft afgeschaft, nu onder het mom van bescherming van het milieu terug wil invoeren!” klonk het bij een bedrijf. Ook het belasten van pc’s in gezinnen werd scherp veroordeeld omdat het een rem op de expertise van de Brusselse bevolking inzake pc-gebruik zou betekenen, terwijl die precies nodig is om hun kansen in de Brusselse kenniseconomie op te krikken. Ongetwijfeld zou de invoering van een dergelijke taks ook een domper zetten op het enthousiasme bij de bedrijven na de afschaffing van de pc-taks. Agoria lanceerde toen nog een project waarbij een deel van het geld dat niet meer in de pc-belasting verdween, aangewend wordt voor opleiding en sensibilisering van werkzoekenden. Agoria organiseerde begin dit jaar daarom nog een heus [Brussels kampioenschap pc-werpen] om de afschaffing van de pc-taks luister bij te zetten.

Zoals sommige lezers al opmerkten: het is vandaag 1 april en dat wil zeggen dat het Brussels gewest gelukkig helemaal geen plannen heeft om een CO2-taks te heffen.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content