Cegeka start IT-ontwikkeling digitaal zorg- en ondersteuningsplan voor Vlaamse overheid

IT-groep Cegeka start in opdracht van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid met de ontwikkeling van een digitaal zorg- en ondersteuningsplan voor Vlaamse zorg- en welzijnswerkers.

Dat plan moet samenwerking bevorderen en moet de patiënt de regie geven over de zorg en ondersteuning die hij wil. Het doel is om tegen het najaar van 2023 een eerste basisversie klaar te stomen en in 2024 een digitaal zorg- en ondersteuningsplan te kunnen uitrollen.

Een digitaal zorg- en ondersteuningsplan moet het voor zorg- en welzijnswerkers in de eerste lijn en daarbuiten gemakkelijker maken om samen te werken. Het gaat dan onder meer om het samenstellen van een zorgteam, de planning en verdeling van zorgtaken, het opmaken en delen van een zorgplanning of efficiënt communiceren met elkaar en met de patiënt.

Naast een betere samenwerking is de belangrijkste doelstelling om de patiënt de regie te geven over de zorg die hij of zij wil en de vele actoren die daarbij betrokken kunnen zijn.

Cegeka is al langer actief in de gezondheidszorg. In 2016 lanceerde het samen met UZ Leuven Mynexuzhealth dat intussen door meer dan een miljoen patiënten wordt gebruikt.

Partner Content