Cetic ‘in de wolken’ met IBM

In het kader van het Europese technologieplatform Nessi lanceerden IBM, Cetic, SAP, Thalès, Sun, Telefonica en acht andere Europese partners onlangs het Reservoir-project (Resources and Services Virtualization without Barriers).

In het kader van het Europese technologieplatform Nessi lanceerden IBM, Cetic, SAP, Thalès, Sun, Telefonica en acht andere Europese partners onlangs het Reservoir-project (Resources and Services Virtualization without Barriers).

Doel van Reservoir is de ontplooiing en het beheer van it-diensten mogelijk te maken over de diverse administratieve domeinen, geografische grenzen en it-platformen heen. Het project zal een infrastructuur leveren voor een online-economie die steunt op diensten, waarbij de resources en diensten op transparante wijze worden aangeleverd. De op service georiënteerde infrastructuur wordt ontwikkeld door een combinatie van virtualisering- en ‘grid’-technologie.

De vraag naar deze systemen is sterk verbonden met de forse groei van interconnectiviteit en real-timeflows evenals de invoering van soa-platformen en Web 2.0-toepassingen (sociale netwerken of collaboratieve toepassingen). Dat soort omgevingen heeft echter duidelijk een zwaardere it-infrastructuur nodig, waarvoor een nieuwe aanpak vereist is: ‘cloud computing’.

“Je mag ‘cloud computing’ begrijpen als een systeem voor de ontginning van het internet voor zakelijke doeleinden, en Reservoir als een revolutionaire technologie die de gebruikers op doeltreffende en rendabele manier toegang verschaft tot de diensten”, verduidelijkt Yaron Wolfsthal, senior manager systeemtechnologieën in het onderzoekslab van IBM in Haïfa (Israël). “Gezien de moeilijk te voorspellen vraag moeten serviceproviders in staat zijn om resources te leveren teneinde pieken in de vraag te beantwoorden, en om continuïteit te garanderen in de beschikbaarheid en de kwaliteit van de diensten”, vervolgt Wolfsthal. “Met Reservoir stellen we ons tot doel ‘computerwolken’ op basis van technologieën te leveren waarmee het mogelijk wordt om tegen een scherpe kostprijs it-diensten te leveren op basis van de gangbare vraag.”

Cetic staat met Thales en SAP in voor de beveiliging van de infrastructuur, en voor activiteiten aangaande verspreiding en overdracht van technologie en expertise, vooral naar de kmo’s. Hierbij zullen synergieën worden aangeboord met het Europese project GridTrust waarvan Cetic coördinator is.

De totale investering in Reservoir bedraagt 17 miljoen euro, waarvan 600.000 euro naar Cetic gaat.

Partner Content