Chanteert de stad Spa de exploitant van de .spa-internetextensie?

Frederik Tibau expert Digital Innovation & Growth bij Agoria

In Icann-kringen klinkt het dat de Belgische stad Spa geld eist van de bedrijfjes die de .spa internetextensie willen exploiteren. In ruil zou het stadsbestuur geen bezwaar aantekenen tegen de aanvragen voor de suffix.

In Icann-kringen klinkt het dat de Belgische stad Spa geld eist van de bedrijfjes die de .spa internetextensie willen exploiteren. In ruil zou het stadsbestuur geen bezwaar aantekenen tegen de aanvragen voor de suffix. Sinds begin deze week vergadert de internationale domeinbeheerder Icann in de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires. Meer dan ooit gaat ons land over de tongen van de bijna 2.000 internationale internetexperts die present tekenen. Dat zit zo.

Twee internetbedrijfjes, het Amerikaanse ‘Donuts Inc.’ en het Aziatische ‘Asia Spa and Wellness Promotion Council Limited’, hebben een dossier ingediend bij Icann om de .spa internetextensie te mogen exploiteren in de komende jaren.

Volgens Icann-hooggeplaatsten zou de Belgische stad Spa deze bedrijfjes onder druk zetten om met geld over de brug te komen als ze willen dat het stadsbestuur en de Belgische staat geen bezwaar aantekent tegen die extensie.

Omdat ‘Spa’ een geografische naam is, zou Icann kunnen beslissen om de aanvragen voor .spa te schrappen als de stad Spa tegen een dergelijke internetextensie gekant is.

Oorspronkelijk viel ‘Spa’ niet onder het beschermingsprogramma voor geografische namen van Icann, maar in april wees het Governmental Advisory Committee (de GAC, het orgaan dat de overheden vertegenwoordigd binnen Icann) er toch al op dat de organisatie ‘omzichtig’ moest omspringen met de dossiers voor deze suffix.

Tegemoetkoming

Zondag bond Icann-directeur Chris Disspain de kat de bel aan toen hij vertelde aan de GAC “dat er minstens één dossier is waarbij een overheid een financiële tegemoetkoming vraagt aan de aanvrager”, en dat hij “zich zorgen maakt over deze manier van werken, en of de GAC vindt dat deze manier van werken wel door de beugel kan.”

Officieel wilde Disspain niet zeggen over welke overheid of over welk dossier het ging, maar in de wandelgangen van de meeting werd het al snel duidelijk dat hij het had over de Belgische stad Spa en haar stadsbestuur.

Ook de invloedrijke blogger en domeinnaamspecialist Kevin Murphy vernam in de coulissen van de Icann-meeting dat de Belgische overheid van plan was om via de GAC bezwaar aan te tekenen voor .spa àls de aanvragers geen geld zouden voorzien voor de gelijknamige stad in België.

Side deal
Toen ook Murphy de vraag opwierp tijdens een GAC-sessie, klonk het vanuit Belgische hoek dat de beweringen van Disspain en van Murphy “feitelijk onjuist” zijn.

Op vraag van de GAC, mét goedkeuring van de Icann-board, zou er wel een overeenkomst gesloten zijn tussen de stad Spa en één van beide aanvragers. Die overeenkomst bepaalt dat een klein deel van de winst die de exploitant binnenhaalt, zal terugvloeien naar de “gemeenschap die gediend wordt met de suffix.”

Volgens Murphy is deze side deal nooit openbaar gemaakt, maar volgens de Belgische GAC-vertegenwoordiger Jan Vannieuwenhuyse (van het BIPT) was dat ook niet nodig, en werd de boodschap verspreid onder de leden van het Governmental Advisory Committe, omwille van transparantiedoeleinden.

Diezelfde Vannieuwenhuyse is trouwens “extreem ongelukkig” met de beschuldigingen die geuit worden ten aanzien van ons land. Hij ontkent met klem dat er sprake zou zijn van financiële tegemoetkomingen aan de stad Spa.

Eigen rekening “Er is wel een overeenkomst, maar die is er gekomen op vraag van ons en op vraag van de Icann-board. Het is de andere aanvrager van de twee die momenteel nog weigert om dat contract te ondertekenen, omdat er een kleine som zou terugvloeien naar de gemeenschap.”

“Het probleem is dat een Icann-topman en plein public gesuggereerd heeft dat België geld heeft gevraagd voor de ondertekening van dat contract, wat niet klopt. Chris Disspain spreekt hier volledig voor eigen rekening, het Icann-management heeft zich al gedistancieerd van de uitspraak.”

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content