Chatbot Emma wil uw gezondheidsrisico’s voorspellen

Servaas Bingé en Jelle Van De Velde © PVN

Een nieuw digitaal platform, dat maandagavond werd voorgesteld in Gent, wil mensen bewuster maken van hun gezondheid door de risico’s op chronische aandoeningen te voorspellen.

Het platform is een initiatief van Servaas Bingé, topsportdokter bij Lotto-Soudal, en techondernemer Jelle Van De Velde. Die laatste verdiende al zijn sporen als oprichter van Playlane, een start-up die vijf jaar geleden werd overgenomen door Cartamundi.

Enkele jaren geleden, toen Van De Velde nog CEO was van Cartamundi Digital, moest hij voor een sportkeuring op consultatie bij Bingé. De twee begonnen te babbelen over data. “Artsen staan te veel stil bij hoe mensen sterven en te weinig bij hoe ze leven”, vertelde de sportarts toen. Bingé, die sterk gelooft in het belang van preventie, merkte tegelijk ook op dat tachtig procent van zijn activiteiten beter door een computer zou kunnen uitgevoerd worden. Dat zette de ondernemer in Van De Velde aan het denken. “Wat als ik het hoofd van deze arts in een computer zou kunnen steken?”, vroeg hij zich af.

De twee spraken nog een aantal keer af om van gedachten te wisselen. Het geesteskind dat daaruit vooruit kwam, heet Emma, een letterwoord voor: Empower people through medical autonomy. En dat is precies de bedoeling van Emma Health: mensen de middelen aanreiken om, op basis van hun lichaamsdata, gezonder te gaan leven.

Chatbot

Die data worden op verschillende manieren verzameld. Zo kan een deel ervan bestaan uit objectieve data uit klinisch onderzoek of via biomarkers. Er kunnen ook gegevens uit bewegingstrackers aan toegevoegd worden – Emma werkt bijvoorbeeld samen met Fitbit.

Een ander deel van de data wordt verzameld door een chatbot. “Die is gebouwd op basis van medisch gevalideerde beslisbomen”, vertelt Van De Velde. “Het woord ‘artificiële intelligentie’ willen we nog niet gebruiken, want op dit moment is de chatbot nog niet zelflerend, maar dat moet er zeker van komen.”

Risico-analyse

Op basis van alle gecombineerde data krijgt de gebruiker een eerste voorlopige risicoanalyse voor de vijf chronische ziekten en voor burn-outs. Aanvullend worden door een medisch team (in een Emma Health-centrum, of op locatie bij de deelnemende bedrijven) de noodzakelijke onderzoeken uitgevoerd om de risico’s volledig in kaart te brengen.

Dit vormt dan de basis voor gepersonaliseerd en medisch gevalideerd advies. Zo biedt het platform eerstelijnshulp aan voor voeding, slaap, beweging en mentale weerbaarheid. De gebruiker beslist zelf of hij dat digitale programma wil volgen, of aanvullend beroep wil doen op een diëtist, arts of specialist.

Van De Velde legt uit dat hij zelf zijn levensstijl is gaan aanpassen nadat Emma een licht verhoogd risico op darmkanker had vastgesteld. “Een dokter had mij dat nog nooit verteld. En dat is niet verwonderlijk: artsen steken hun tijd in het oplossen van de problemen van hun patiënten. Ze gaan geen twee à drie uur besteden om de medische risico’s in kaart te brengen van iemand die gezond is.”

Verdienmodel

De start-up hoopt op duizend proefpersonen tegen het einde van dit jaar. Emma Health zal in een eerste fase aangeboden worden via de werkgevers. Heel wat bedrijven, waaronder KBC en CM, hebben al toegezegd om het platform voor hun medewerkers uit te rollen.

De oprichters hebben ervoor gekozen om de kosten verbonden aan de medische screening en risico-analyses buiten het RIZIV te laten vallen. In de plaats daarvan kijken ze naar de werkgevers. “Werknemers die langdurig ziek zijn of die kampen met een burn-out kosten heel wat geld. Het is dus in het belang van de bedrijven om initiatieven te ondersteunen die de gezondheid en het welbevinden van hun personeel verbeteren. Veel bedrijven beseffen dat nu al en ik denk dat de maatschappij daar ook steeds meer druk op zal leggen”, vertelt Van De Velde.

Privacy

Tegelijk benadrukt hij dat die medische data nooit bij de werkgever of bij derde partijen zullen terechtkomen. “Nee, alle data blijven natuurlijk eigendom van de gebruiker. Het grootste deel van onze investeringen gaat naar het beschermen van de privacy.”

“Dit platform is absoluut GDPR-proof”, vult de advocate van Emma aan, die ook lid is van de juridische adviescommissie van Minister van Volksgezondheid De Block. “Wij zien de nieuwe Europese databeschermingswetten dan ook als iets positiefs.”

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content