Chinese hackers dringen computers Vaticaan binnen

Chinese hackers zijn ingebroken in computers van het Vaticaan en meerdere katholieke organisaties, zo meldt Kerknet.

Volgens de website streeft China naar controle over de ondergrondse katholieke kerk en het terugdringen van de invloed van Rome op Chinese katholieken. De eerste inbraken van de hackersgroep RedDelta, die volgens Kerknet wellicht in opdracht van de Chinese overheid actief is, dateren van begin mei. Dat was de periode van de onrust in Hongkong, nog voor de goedkeuring van de repressieve Chinese veiligheidswet.

De inbraken gebeuren tijdens een cruciale periode voor de relaties tussen China en de Heilige Stoel, omdat er nog volop onderhandelingen lopen over de verlenging van het voorlopige samenwerkingsakkoord van 2018. Onder de getroffen computers waren onder meer het bisdom Hongkong, het Studiecentrum van de Heilige Stoel voor China in Hongkong en het Pauselijke Instituut voor Buitenlandse Missies (PIME) in Rome. Het studiecentrum in Hongkong speelde destijds een cruciale rol bij het afsluiten van het akkoord van 2018, dat onder meer de procedure voor de benoeming van nieuwe Chinese bisschoppen vastlegt.

Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken bestrijdt de berichten, die ook in de New York Times zijn verschenen. Die krant baseerde zich op een onderzoek van Recorded Future, een privaat bedrijf voor cyberveiligheid in de VS.

Partner Content