Commissie vertraagt opvolging Europese privacyhoeder

Guy Kindermans Guy Kindermans is freelance journalist bij Data News.

De benoeming van een nieuwe Europese privacy-toezichthouder loopt spaak door het dralen van de Europese Commissie, klaagt huidig toezichthouder Peter Hustinx aan.

Het mandaat van de huidige European Data Protection Supervisor Peter Hustinx, en van zijn Assistant Supervisor Giovanni Buttarelli, loopt conform de Europese regelgeving af op 16 januari eerstkomend. Hun opvolging wordt evenwel vertraagd omdat de Europese Commissie nog steeds geen lijst met geschikte kandidaten heeft voorgelegd aan de Raad en het Parlement. De huidige Supervisor, Peter Hustinx, klaagt deze gang van zaken aan in een brief en wijst op de nood aan een “krachtig mandaat” in deze “kritieke periode voor de fundamentele rechten van privacy en gegevensbescherming.” Daarmee refereert hij onder meer naar de nieuwe Europese databeschermingswetgeving die voor bespreking voorligt bij de Raad, evenals de noodzaak voor een Europees antwoord rond de NSA perikelen.

De reden van de vertraging is niet meteen duidelijk, want de procedure werd in juli van 2013 gestart en verliep naar behoren. De vereiste lijst werd evenwel begin december niet zoals voorzien door de Commissie doorgestuurd om aan de Raad en het Parlement te worden voorgelegd.

Voor de werking van de diensten van de European Data Protection Supervisor zou een en ander niet meteen gevolgen hebben, want Peter Hustinx en zijn assistent blijven op post tot hun opvolgers zijn aangesteld. Maar Peter Hustinx is niet gelukkig dat het missen van de 16 januari deadline kan leiden tot “een periode van onzekerheid inzake wanneer een nieuw team zal worden aangesteld.” Peter Hustinx stuurde zijn brief ter attentie van de vice-president van de Europese Commssie Maros Sepcovic, evenals (onder meer) zijn collega Viviane Reding.

De EDPS ziet erop toe dat de Europese instellingen zelf een correcte privacy-praktijk aan de dag leggen, en adviseert de Europese Unie inzake het beleid en de wetgeving inzake privacy.

Partner Content