Compu-Mark een merk van goedkeuring

Ivo De Meersman, First Nomiee 2002 Large Organisations

De Europese tak van een wereldwijd merkenbeheerbedrijf kreeg dank zij het Catching up-project van First Nominee 2002 Large Organisations Ivo De Meersman een compleet nieuwe ICT-omgeving! En over catching up gesproken!Er was inderdaad genoeg ICT-werk aan de winkel bij Compu-Mark, een Belgisch bedrijf dat onderdeel uitmaakt van de Thomson Corporation en dat samen met zusterbedrijven in de USA en Japan marktleider is inzake merkenonderzoek. Het bedrijf gaat na of een bepaalde merknaam of logo al in gebruik is en helpt de eigenaars tegen het onrechtmatig gebruik van hun logo of nauwe kopies. Compu-Mark levert deze informatie aan merkjuristen, gespecialiseerde advocatenbureaus en de merkenafdelingen van reuzen als Procter Gamble, Unilever et alia. Het opzoekwerk van Compu-Mark wordt zelfs als bewijsmateriaal aanvaard bij eventuele gerechtelijke disputen.Doorheen de jaren was er een onbeheerbare jungle van meer dan 30 Unix-servers gegroeid met ruim 3TB aan verspreide data, zonder voldoende voorzieningen inzake back-up etc. Zowel de versies van AIX als Oracle waren bovendien dringend aan upgrades toe. En bij de NT servers en de werkschermen was de toestand niet veel beter.Project managementHet project van Ivo De Meersman heeft dat aantal servers teruggedrongen tot tien, samengebracht in een datacenter en stevig ondersteund met een fibergeconnecteerd SAN opslagsysteem en 3 tape robotten. De overal verspreide Wintel-servers werden samengebracht in racks in het datacenter, terwijl voor de toepassingen in de Europese filialen werd gekozen voor een Citrix/Metaframe oplossing. Wat het telecom/Wan/Internet-aspect betreft, wordt een beroep gedaan op de diensten van Colt wegens de geboden SLAs.Inzake de inhuis-ontwikkelingsomgeving koos De Meersman voor J2EE en BEA Weblogic, ondersteund door testing tools van Mercury Interactive. Van een Mexicaans leger met meer generaals dan voetvolk, turnde hij de ontwikkelingsafdeling om tot een flexibele afdeling met twee groepen ontwikkelaars (projectmanagers en developers) waaruit voor de loop van een project kan worden geput. Voorts werd ook hier zwaar genvesteerd in een uitgebreid opleidingsproject voor het personeel.Waarin dit project bijzonder uitmuntte, was projectbeheer. De eerste stap van De Meersman na zijn aantreden was het opstellen van een ICT-strategie, gevolgd door een gefaseerde en strikt beheerde projectimplementatie om de dagelijkse werking van het bedrijf niet te verstoren. En een strikt projectbeheer geldt voortaan ook voor elk nieuw softontwikkelingsproject. Projectmanagement is overigens een kolfje naar de hand van Ivo De Meersman die een gecertifieerd project management professional is en bestuurslid van het Project Management Institute (PMI). Ivo De Meersman creerde overigens voor zijn projectaanpak eigen tools en portfolios die de projectmanagers in elke fase van een project houvast bieden.Europees voorbeeldMet deze nieuwe ICT-infrastructuur kan Compu-Mark ook de dienstverlening naar zijn klanten moderniseren. Werd de informatie tot voor kort nog goeddeels op papier aan de klanten bezorgd (goed voor ca. 21.000 boodschappen per dag…), dan wordt nu steeds meer overgeschakeld op elektronische boodschappen (o.a. in PDF formaat). Voorts kan het bedrijf ook makkelijker de fikse groei van ca. 2 miljoen nieuwe merken en logos per jaar aan.De verdiensten van dit project zijn ook het management van Thomson Legal Regulatory – waaronder Compu-Mark ressorteert niet ontgaan. Ivo De Meersman werd begin mei 2002 benoemd tot Technology Director Europe, met de opdracht zijn verwezenlijkingen (in het bijzonder deze inzake informatieverspreiding) ook in andere bedrijven van de groep ingang te doen vinden.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content