Computers Justitie blijven Franstalig

De computertoepassingen van het nieuwe Nederlandstalige arbeidsauditoraat in het Brussels gewest blijven nog even Franstalig.

De computertoepassingen van het nieuwe Nederlandstalige arbeidsauditoraat in het Brussels gewest blijven nog even Franstalig.

Deze week maakt het Belgische gerecht één van haar grootste transformaties ooit door. In het Brussels gewest worden de rechtbanken opgedeeld: er komen aparte Nederlandstalige rechtbanken en auditoraten (het openbaar ministerie in arbeidszaken).

Alvast op het gebied van informatica zal het nieuwe arbeidsauditoraat zich nog even in het verleden wanen. De Standaard vernam immers dat de informaticatoepassing voor het beheer van de correctionele zaken vooralsnog Franstalig blijft.

“De FOD Justitie heeft beloofd een Nederlandstalige licentie te kopen, maar dat is blijkbaar nog niet gelukt”, zegt de nieuwe arbeidsauditeur Jan Geysen aan de krant. “Ze weten dat er een probleem is, alleen lijkt het erop dat er geen geld is voor een Nederlandstalige versie van FileMaker Pro.”

Versnipperd

Ook buiten Brussel belooft de informatica nog voor problemen te zorgen. In plaats van twee tot vier gerechtelijke arrondissementen per provincie, is er voortaan nog maar één.

Maar de 27 arrondissementen van vroeger hebben bijna allemaal een andere it-infrastructuur. Die versnippering is een erfenis van een jarenlang wanbeleid rond informatica bij Justitie.

Ook al worden de gerechtelijke fundamenten vandaag hervormd, door die versnippering zullen de computers nog even moeten wachten.

“We zijn volop aan het werken aan die synchronisatie”, aldus Koen Peumans, woordvoerder van de FOD Justitie, in De Standaard. “De burger zal hier niets van merken.”

Partner Content