Consolidatie softwaremarkt leidt tot lagere prijzen

Normaliter neemt de prijs van producten toe als het aantal aanbiedersafneemt. Meta Group beweert echter dat dit voor de softwarebranche niet opgaat. Daar vindt juist het tegenovergestelde plaats.

De consolidatie die de afgelopen jaren plaatsvindt leidt tot een verhevigde concurrentie tussen de overgebleven softwareaanbieders en daar kan de gebruiker zijn voordeel uit halen, aldus Meta Group. Door de veranderingen in de huidige softwarearchitecturen zijn de gebruikers niet langer ‘de gijzelaars van de traditionele regels van software-inkoop’ en kunnen ze dus beter de voor- en de nadelen van de leveranciers naast elkaar leggen om tot een weloverwogen besluit te komen.Het gevolg van deze ontwikkeling is dat Meta Group niet alleen de prijzen van software ziet dalen, maar ook de totale markt ziet afnemen. Deze zal tot 2008 met 35 procent afnemen en in de daaropvolgende twee jaar met nog eens 15 procent, zo voorspelt Meta Group.

Partner Content