Consumenten betalen volgend jaar privékopievergoeding bij aankoop computers en e-readers

.

Wie een consumentencomputer, consumentenprinter en e-reader aankoopt, zal daar vanaf wellicht volgend voorjaar ook een privékopievergoeding voor moeten betalen. Dat delen Agoria, de federatie van Belgische technologiebedrijven, en Auvibel, de Belgische collectieve beheersvennootschap die de privékopievergoeding in België int en verdeelt, woensdag mee.

Volgens de Belgische en Europese wetgeving kunnen consumenten privékopies maken van auteursrechtelijk beschermde werken, zonder toestemming vooraf van de rechthebbende. In ruil is een vergoeding verschuldigd, een ‘billijke compensatie’, via de bijdragen die worden geïnd op verschillende apparaten en dragers die privékopieën mogelijk maken. Rechthebbenden zijn auteurs, scenaristen, regisseurs, journalisten, artiesten, kunstenaars, enzovoort.

De huidige tarieflijst voor die zogenoemde privékopievergoedingen dateert van 2013, toen er nog volop gekopieerd werd via dvd’s en cd’s. De nieuwe tarieflijst is beter afgestemd op de huidige technologische realiteit.

‘Dit nieuwe akkoord houdt enerzijds rekening met de belangen van de rechthebbenden in de Belgische creatieve sector en anderzijds met de snelle evolutie van de technologiesector. Er wordt ook rekening gehouden met de verkoopprijs van de betrokken apparaten en dragers, om erover te waken dat de nieuwe tarieven een redelijk deel van die verkoopprijs vertegenwoordigen’, klinkt het in het perscommuniqué van Agoria en Auvibel.

Concreet worden de bijdragen dus uitgebreid tot consumentencomputers, consumentenprinters en e-readers. Tot nu toe was dat niet het geval. Ook zijn nieuwe forfaitaire tarieven vastgelegd voor smartphones, tablets, geheugenkaarten, dvd’s, cd’s, enzovoort. De bijdrage van een smartphone bijvoorbeeld zal licht stijgen, van 1 à 3 euro, afhankelijk van de opslagcapaciteit, tot 4 euro. Ook op een consumentencomputer zal 4 euro worden betaald. Het tarief van een cd daalt van 0,12 per stuk naar 0,1 euro. Annemie Maes, communicatieverantwoordelijke van Auvibel, wijst erop dat die bedragen in de buurlanden gevoelig hoger liggen.

Auvibel en Agoria zeggen in het communiqué nog dat aan de nieuwe tarieven een lang samenwerkingsproces voorafging met alle betrokken partijen, waarbij onder meer rekening werd gehouden met de betaalbaarheid voor de consument. De nieuwe tarieven zouden vanaf het voorjaar ingaan, nadat eerst nog de Raad van State zijn advies hierover moet geven en het KB in het Staatsblad wordt gepubliceerd.

Professioneel gebruik

Voor computers die om louter professionele reden worden aangekocht, geldt overigens een ander systeem, dat van de ‘reprografievergoeding’. Hiervoor is beheersvennootschap Reprobel verantwoordelijk. Om duidelijkheid te scheppen bij gemengd gebruik, wordt een lijst samengesteld met computertypes die voor professionele doeleinden op de markt worden gebracht.

Partner Content