Crevits is geen voorstander van een algemeen smartphoneverbod op school

Hilde Crevits © Belga

Minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) is geen voorstander van een algemeen smartphoneverbod op school zoals in Frankrijk. Ook de onderwijskoepels zijn daar niet voor te vinden.

Maandag stemde het Franse parlement voor een verbod op smartphones en tablets op school, behalve voor educatieve doeleinden en als hulpmiddelen voor leerlingen met een handicap.

“In Vlaanderen bepalen de scholen zelf of leerlingen hun smartphone mogen meebrengen naar school en wanneer ze die kunnen gebruiken”, zegt Crevits. “Ik vind het belangrijk dat scholen daarover afspraken maken in samenspraak met de leerlingenraad. Ik ben geen voorstander van een algemeen door de overheid opgelegd verbod.”

Digitale vaardigheden

De minister wijst erop dat digitale vaardigheden een belangrijke plaats innemen in de nieuwe eindtermen. In plaats van een verbod in te voeren, is het veel meer aangewezen om jongeren op school te leren omgaan met de smartphone”, klinkt het.

Ook de onderwijskoepels verkiezen de verantwoordelijkheid voor regels over smartphonegebruik bij de scholen en leerkrachten te leggen. “Als het niet gepast is, worden smartphones doorgaans uitgezet of verzameld, de aandacht moet bij de les blijven”, zegt Nathalie Jennes van het Gemeenschapsonderwijs (GO!). “Maar het is aan de scholen of de individuele leerkrachten om te beslissen hoe ze daarmee omgaan. Wij zijn geen vragende partij voor een algemeen verbod.”

Katholiek Onderwijs Vlaanderen geeft geen algemene richtlijnen over het gebruik van smartphones op school, maar adviseert scholen wel om daarover een beleid te ontwikkelen, zegt persverantwoordelijke Marijke Van Bogaert. “Er worden best afspraken over het gebruik van gsm’s, smartphones en tablets op school gemaakt in samenspraak met de ouders en de leerlingen. Het is belangrijk dat jongeren op een bewuste, kritische en gezonde manier leren omgaan met nieuwe media, daarin is ook een grote rol weggelegd voor de scholen.”

Grote verschillen tussen scholen

Volgens Van Bogaert zijn er grote verschillen tussen de scholen in het katholiek onderwijs. “In sommige scholen geldt er een verbod binnen de schoolmuren, in andere scholen is het gebruik van de smartphone toegelaten tot vlak voor het eerste lesuur. Hoe scholen dat beleid invullen is afhankelijk van de context en de leerlingengroep.”

Partner Content