Cyberclasse-dossier raakt stilaan gedeblokkeerd

Het CyberClasse-dossier van de Franse Gemeenschap, dat lagere en middelbare scholen van pc’s moet voorzien, lijkt in de laatste rechte lijn te zitten. Al kan die nog vrij lang zijn…

Het CyberClasse-dossier van de Franse Gemeenschap, dat lagere en middelbare scholen van pc’s moet voorzien, lijkt in de laatste rechte lijn te zitten. Al kan die nog vrij lang zijn…

In ieder geval is het onderdeel ‘Eléments actifs’ (switches), dat al meermaals vertraging opliep, toegekend aan ComputerLand. Dat bedrijf had voor HP Procurve-materiaal geopteerd (de 2510 en 2810 modellen, 24 ports). Het is echter nog steeds bang afwachten tot het einde van de ‘standstill’-periode om te zien of die aanbesteding al dan niet gecontesteerd zal worden door de verliezende kandidaten.

Het bekabelingsgedeelte zou ook op heel korte termijn moeten gegund worden. Dan blijft natuurlijk enkel (het Helpdesk-contract buiten beschouwing gelaten) het sleutelgedeelte ‘Postes Clients’ (pc’s of Mac’s) over, dat naar verluidt op de goede weg zit. Zoals gepland werden de dossiers van de kandidaten voor eind januari ingeleverd en zijn de eerste geconfigureerde apparaten eind vorige week geleverd voor tests door de klant.

Daar waar vorig jaar tijdens het jammerlijk fout afgelopen selectieproces 5 bedrijven vochten voor de aanbesteding, zijn het er nu nog maar vier, met name ComputerLand, Econocom, Priminfo en Systemat. Die vier wachten met ongeduld op de beslissing van het kabinet Tarabella. Doelstelling is om over te gaan tot een massale roll-out vanaf het nieuwe schooljaar en om vooraf (vanaf mei-juni) de test-scholen uit te rusten. De beslissing mag dus niet al te lang op zich laten wachten. Bij de kandidaten wordt gehoopt op een uitspraak in de loop van april of begin mei.

Maar de uiteindelijke keuze van de ‘winnaar’ zal er niet komen vóór de eventuele tegenvoorstellen bestudeerd zijn, aangezien de gekozen selectiemethode deze keer die van de onderhandelde procedure is. Met andere woorden: de niet weerhouden kandidaten hebben nog de mogelijkheid hun aanbod aan te passen en kunnen zo het proces nog wat rekken. Dat kan een hele tijd duren, zeer ten nadele van de verhoopte agenda. Vandaar de vraag: hoe lang kan dat pingpongspelletje aanhouden? Eén van de protagonisten schuift deze hypothese naar voren: ten laatste tot de deadline van de geldigheid van de Microsoft-aanbod (voor zijn KISS-licenties) afloopt, zijnde 6 maanden na het indienen van de voorstellen (eind januari).

Dus ligt de deadline op 31 juli. Na die datum mag de overheid niet meer rekenen op de goede wil van Microsoft, met het risico in dezelfde situatie te belanden als in 2007…

Partner Content