CyberClasse loopt niet gesmeerd

Stefan Grommen Stefan Grommen est rédacteur de Data News.

De dialoog tussen minister Tarabella, die verantwoordelijk is voor het dossier CyberClasse van het Waalse Gewest, en de onderwijswereld lijkt erg veel op een dovemansgesprek.

De dialoog tussen minister Tarabella, die verantwoordelijk is voor het dossier CyberClasse van het Waalse Gewest, en de onderwijswereld lijkt erg veel op een dovemansgesprek.

Alle onderdelen van het dossier CyberClasse zijn (eindelijk) toegewezen. Tot en met de helpdesk en het meubilair. De uitrol zou dus begonnen moeten zijn, en dat is ook zo, maar er lijkt weinig schot in de zaak te komen.

In eerste instantie hebben 800 scholen het nieuws gekregen dat zij als eersten hun verouderde computerpark kunnen vernieuwen. Op voorwaarde dat zij hun uitrustingsplan volgens de regels insturen, via de workflow-tool en de website van de overheid. Jammer genoeg hebben blijkbaar nog maar dertig scholen gereageerd.

Op het einde van vorige week publiceerde AIDE (Association Inter-réseaux des Directions d’Ecoles) een communiqué waarin de organisatie zegt de toestand te betreuren. Er klonk scherpe kritiek op een minister die volgens de vereniging te weinig van zich laat horen, slecht communiceert, niet op de hoogte is van de realiteit op het terrein, in het bijzonder van de logistieke en organisatorische problemen waarmee de basisscholen te maken krijgen.

Beide partijen geven elkaar de schuld voor het belachelijk lage uitrustingspercentage dat tot nu toe bereikt is. De minister en de administratie beschuldigen de scholen er in feite van dat ze te weinig doen. Op het terrein klagen de leerkrachten en de directeuren over een gebrek aan informatie, een weinig gebruiksvriendelijke workflow-tool en een totale onverschilligheid van de minister voor de diepere oorzaken van het gebrek aan reacties van de scholen.

Minister Marc Tarabella “is zich bewust van de problemen” en antwoordt dat hij verscheidene maatregelen heeft genomen die “een optimale implementatie van het computermaterieel” mogelijk moeten maken. Welke maatregelen? Informatievergaderingen die “de schooldirecteuren aanmoedigen om deel te nemen aan het project CyberClasse”, een nieuwe newsletter voor de betrokken scholen (in totaal 3.300), de tijdelijke versterking van de cel CyberClasse van de Waalse Openbare Dienst, die ontstaan is door de samensmelting van MET en MRW), en een aanpassing van de volgorde waarin de uitrusting zal worden vernieuwd. Voortaan “kunnen de scholen die hun uitrustingsplan klaar hebben het insturen, zonder de aanvankelijk voorziene volgorde te volgen. Het is de bedoeling het geplande ritme voor de vernieuwing van de uitrusting zo snel mogelijk te bereiken”.

Ter opfrissing: de oorspronkelijk voorziene volgorde voor de vervanging was gebaseerd op die voor de invoering van het project CyberEcoles. Men wilde de oudste systemen als eerste vervangen.

Een totale mislukking… Zoals we al hebben gemeld, hebben slechts 30 van de 800 scholen een uitrustingsplan ingediend. De andere hebben de informatie verkeerd begrepen of beschikken niet over de middelen (lokalen of mensen) om het terrein voor te bereiden en een uitrustingsplan op te stellen, of (maar dat is een illusie) hebben hun verouderde computerpark op eigen houtje vernieuwd.

Vandaar het idee om te beginnen met de scholen op het totaal van 3.300 die “klaar” zijn (lokalen in orde, personeel opgeleid, plan ingediend). Op voorwaarde dat de informatie die zij zullen ontvangen duidelijker is, dat zij zich via de workflow-toepassing aanmelden en over de nodige menselijke middelen beschikken om de modernisering uit te voeren.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content