Cyberpesters opsporen via digitale enquête

Scholen kunnen voortaan een digitale enquête afnemen bij hun studenten om na te gaan of er onder hen slachtoffers of daders van cyberpesten zijn. De toepassing werd ontwikkeld als eindwerk van de lerarenopleiding aan de Provinciale Hogeschool Limburg (PHL).

Scholen kunnen voortaan een digitale enquête afnemen bij hun studenten om na te gaan of er onder hen slachtoffers of daders van cyberpesten zijn. De toepassing werd ontwikkeld als eindwerk van de lerarenopleiding aan de Provinciale Hogeschool Limburg (PHL).

Via internet ongevraagd foto’s verspreiden, mensen zwart maken via sociale netwerksites, computers hacken of ongewenste sms-berichten versturen: allemaal vormen van cyberpesten die tegenwoordig schering en inslag zijn. Scholen voeren daarom steeds vaker een “anti-pestbeleid” in, om preventief en reactief te reageren.

Thomas Van de Weijer, een student aan de lerarenopleiding van de PHL, heeft als eindwerk een digitale enquête opgesteld waarmee de scholen pestgedrag kunnen aanpakken. “De webapplicatie kan gebruikt worden voor leerlingen van zes tot twintig jaar, en kan een profiel van geënquêteerden bepalen”, zegt hij. “Uit de antwoorden zal blijken of de student zelf pester is, gepest wordt of als bijstaander op de hoogte is van pestgedrag op school. Afhankelijk van het profiel zullen bijkomende vragen worden gesteld om de juiste toedracht van de feiten te achterhalen.”

Er is inmiddels al veel vraag naar deze toepassing. “Het voordeel is dat het uiterst anoniem kan gebruikt worden en de computer gaandeweg de juiste vragen kan stellen. Mits enkele kleine aanpassingen kan deze test ook dienen om pestgedrag bij verenigingen of in het bedrijfsleven te controleren.”

Bron: Belga

Partner Content