Cybersecurity anno 2020

Guy Kindermans Guy Kindermans is freelance journalist bij Data News.

Europa start een rondvraag over welke ontwikkelingen nodig zijn om cybersecurity in de toekomst te verzekeren.

Europa start een rondvraag over welke ontwikkelingen nodig zijn om cybersecurity in de toekomst te verzekeren.

Onder de hoofding ‘Horizon 2020 – the challenge of providing cybersecurity’ start Europa een publieke consultatie over de richting waarin ’trustworthy ict’ onderzoek moet worden gedaan in het kader van het H2020 onderzoekskader. In die context werden twee workshops georganiseerd, rond zowel technologische uitdagingen, als de wijze waarop een en ander in de maatschappij kan worden ingevoerd. Bij de technologische discussie kwamen ‘klassiekers’ aan bod zoals hoe de gebruiker makkelijker met security en securitymiddelen laten omgaan.

Ook moet security meer in het daglicht van een positieve ‘business case’ worden gesteld. Dat gaat niet alleen over de kostprijs van security (en hoe die te verantwoorden), maar ook de voordlen die dat kan opleveren om zaken te doen. Voorts moet – ook na decennia van software-ontwikkeling – nog steeds worden gewerkt aan ‘security by design’. En voorts ontbreekt het nog steeds aan een bruikbare set van ‘security metrics’ (beveiligingsmeetpunten) om zowel na te gaan hoe effectie de beveiliging is, als welke impact security problemen meetbaar hebben.

In de meer maatschappelijk gerichte workshop kwamen zowel problemen rond procedures (hoe de overheid en de industrie laten samenwerken) aan bod, als meer fundamentele vraagstukken (zoals welke rol spelen identiteit en anonimiteit in beveiliging).

Belangstellenden kunnen deelnamen aan de discussie door een vragenlijst in te vullen.

Partner Content