Cyberveiligheid in België: ‘Bewustzijn groeit, maar maatregelen blijven uit’

© iStock

In België gaat er nog te weinig aandacht naar cyberveiligheid. Hoewel het bewustzijn groeit, gaan de overheid en bedrijven nog te weinig over op maatregelen, stelt het Belgian Cybercrime Centre of Excellence for Training, Research and Education (B-CCENTRE).

“In België zijn heel weinig actoren actief rond de cybercrime-problematiek”, aldus manager Ann Mennens van het B-CCENTRE. “Zij die dat wel doen, zijn heel goede experten. Onze onderzoekers en wetenschappers zijn internationaal erkend, maar nog te weinig in eigen land.”

Daarnaast stelde ze vast dat er – ondanks enkele initiatieven zoals de ‘Belgische Gids voor Cyberveiligheid’ – nog te weinig bewustzijn is rond cyberveiligheid. “We zagen wel dat het bewustzijn groeit bij grote en kleine bedrijven, maar er is nog steeds een kloof tussen dat bewustzijn en daadwerkelijke toepassingen”, aldus Mennens.

‘Overheid volgt hacking Belgacom en Buitenlandse Zaken te weinig op’

Voorts laat de totstandkoming van door de overheid gelanceerde initiatieven, zoals de oprichting van het Cyber Security Centre als coördinatieorgaan, op zich wachten, stelt de B-CCENTRE-manager. Ze vindt het ook een gemiste kans dat de nieuwe regering niemand verantwoordelijk heeft gemaakt voor de materie, hoewel die regering cyberveiligheid serieus lijkt te nemen. Ze verwees daarbij naar de hacking bij Belgacom en Buitenlandse Zaken. “Zoiets komt in de media, maar wordt daarna weinig opgevolgd door de overheid.”

Mennens deed een paar aanbevelingen voor de overheid, zoals de oprichting van een nationale certificatieautoriteit voor de validatie van veiligheidsproducten, iets wat nu in het buitenland gebeurt. Ook moeten cyberveiligheidsoefeningen uitgewerkt worden, om de paraatheid bij aanvallen te verbeteren.

‘Mensen weten niet waar ze terecht kunnen om cybercrime te rapporteren’

Ten slotte is er onduidelijkheid over waar cybercrime kan worden gerapporteerd. “De meeste mensen doen dat niet, omdat ze niet weten waar ze terecht kunnen”, zei ze. Hierdoor is er ook maar een beperkt zicht op de omvang van de problematiek in ons land. Een in 2014 gestart project moet toelaten de kost en impact van cybercriminaliteit in België beter te kunnen inschatten.

Het B-CCENTRE is een project dat in 2011 gestart werd als onderdeel van een Europees netwerk van centra tegen cybercriminaliteit, met als doel een gemeenschappelijke aanpak van cybercriminaliteit. Een van de belangrijkste verwezenlijkingen is het scheppen van een vertrouwensband tussen academici, de magistratuur en politieagenten, benadrukte Mennens. Daarnaast is het centrum ook één van de voortrekkers van de ‘Cyber Security Coalitie’ en werkte het mee aan de ‘Gids voor Cyberveiligheid’.

Het B-CCENTRE krijgt nu geen permanent budget meer, maar zal wel nog projecten indienen en hoopt op financiering via het aan België toegekende deel van het Europese fonds voor interne veiligheid.

(Belga/MI)

Partner Content