De Backer: ‘GDPR is opportuniteit voor bedrijven’

Philippe Debacker (Open VLD) © Franky Verdickt

“De nieuwe Europese privacywet GDPR die volgend jaar in werking treedt, is een opportuniteit voor bedrijven om hun databeheer te professionaliseren en het vertrouwen van hun consumenten in het bedrijf te versterken. In de digitale economie, die we vandaag kennen, overleven immers alleen die bedrijven die het vertrouwen van klanten niet beschadigen”. Dat heeft staatssecretaris Philippe De Backer dinsdagavond in Leuven gezegd voor een forum van bedrijfsleiders.

Vanaf 25 mei 2018, wanneer de GDPR in werking treedt, zullen bedrijven enkel nog data mogen bijhouden van klanten die hiervoor hun expliciete toestemming hebben gegeven. De betrokkenen moeten ook geïnformeerd worden over hoe data worden verzameld en verwerkt. Ze kunnen ook eisen om de info over hen te wissen. Grote bedrijven die veel en gevoelige gegevens verwerken moeten tevens een Data Protection Officer (DPO) aanstellen. Datalekken moeten binnen de 72 uur gemeld worden aan de privacycommissie.

De Backer bereidt momenteel een kaderwet voor waarin alles in detail wordt geregeld. De privacycommissie wordt vanaf 25 mei 2018 ook een controlerende instantie met voor het eerst een aparte inspectiedienst die ter plekke bedrijven zal kunnen controleren. Een wetsvoorstel in die zin wordt momenteel in de Kamer behandeld. “De commissie zal zich in eerste instantie richten op het doen toepassen van de regels. Als het echter spuigaten uitloopt zal men voortaan ook boetes kunnen opleggen die in geval van ernstige misstappen zelfs kunnen oplopen tot 4 procent van de omzet”, aldus De Backer.

‘Nieuwe wind, geen orkaan’

De Backer stelde dinsdagavond de aanwezige bedrijfsleiders gerust dat de nieuwe privacywet een nieuwe wind is en geen orkaan. “Het is een opportuniteit voor de bedrijven om zich te bezinnen over hoe ze data bijhouden, hoe ze die gebruiken en hoe het staat met de bescherming ervan. Een aantal bedrijven hebben duidelijk nog heel wat werk voor de boeg om te voldoen aan de eisen. Het is immers veel meer dan een aantal regeltjes te volgen. Het is echt de hele cultuur over hoe in het bedrijf wordt omgegaan met data, die moet wijzigen en in de lijn komen van de nieuwe wetgeving”, aldus de staatssecretaris

  • archive image 2

Partner Content