De Croo: ‘Binnenkort met smartphone inloggen bij de overheid’

© Wim Kopinga

Wie zich wil aanmelden op overheidswebsites, zal dat in de toekomst veel vlotter kunnen met bijvoorbeeld zijn smartphone. De ministerraad heeft daarvoor vrijdag een wetsontwerp goedgekeurd.

Wie digitaal wil communiceren met de overheid, moet daarvoor vandaag vaak gebruik maken van de elektronische identiteitskaart (eID). Die omslachtige procedure moet binnenkort tot het verleden horen, meldt minister van Telecom Alexander De Croo (Open Vld).

Inloggen op Belgische overheidswebsites moet vandaag met de eID. “Voor heel wat mensen is het vandaag een opgave om het ‘bakje van de eID’ aan de praat te krijgen. We merken dat dit voor heel wat mensen een drempel is om digitaal met de overheid te communiceren”, zegt minister De Croo. Het kan nu ook al met de smartphone, maar daar gaat een tijdrovende procedure aan vooraf. Met de nieuwe wet moeten die problemen binnenkort van de baan zijn.

Samenwerking met privé-partners

De wettekst laat nieuwe innovatieve identificatiemiddelen toe voor het inloggen op overheidswebsites. Het zal niet langer de overheid zelf zijn die al die mobiele identificatietools zal ontwikkelen. Voortaan zullen ook privé-partners de kans krijgen om online identificatiemiddelen te ontwikkelen voor digitale communicatie tussen burgers, bedrijven en overheid. “De knowhow voor dit soort van ontwikkelingen zit vandaag in de privésector. Laten we die knowhow dan ook gebruiken. Zo stimuleren we innovatie”, aldus De Croo.

De private partners zullen strenge erkenningsregels moeten volgen. Afhankelijk van de gevoeligheid van de communicatie, zullen overheidsdienten moeten bepalen welk veiligheidsniveau (hoog, substantieel of laag) nodig is om toegang te krijgen tot hun online diensten. Voorts zullen de diensten alle online identificatiemiddelen moeten aanvaarden die voldoen aan het vooropgestelde veiligheidsniveau.

Ook andere toepassingen

Idealiter evolueert het landschap volgens de minister naar identificatietools die zowel bruikbaar zijn voor digitale contacten met de overheid, als met banken, nutsbedrijven, verzekeringen, enzovoort. “Ook zij hebben er alle belang bij om de identiteit en de veiligheid van de gegevens van hun klanten te garanderen. Met dit nieuw wettelijk kader maken we dat mogelijk”. Meteen hoopt De Croo dat het probleem van veelvuldige gebruikersnamen en paswoorden tot het verleden kan horen.

Het ontwerp regelt voorts het inloggen door Belgische burgers op overheidswebsites van andere EU-landen. Denk aan belastingaangiftes, het raadplegen van een medisch dossier of een inschrijving aan een buitenlandse universiteit.

Partner Content