De Croo wil nieuw wettelijk kader voor Uber creëren

. © Franky Verdickt

Minister van Telecom en Digitale Agenda Alexander De Croo wil op zoek gaan naar een “nieuw en werkbaar kader” waarbinnen Uber in Europa kan werken. “Ik zie ons op termijn evolueren naar slimme mobiliteitsoplossingen waarbij het onderscheid tussen een digitaal platform en een transportbedrijf geen zin meer heeft”, zegt de Open VLD-minister.

Het Europees Hof van Justitie oordeelde woensdag in een arrest dat Uber een transportbedrijf is, en niet enkel een digitaal platform. De Amerikanen moeten daarom voldoen aan de nationale regels van elke lidstaat, en bijvoorbeeld een klassieke taxivergunning aanvragen. Volgens minister De Croo is het “normaal” dat nieuwe activiteiten zoals ‘ride sharing’ botsen met huidige wetgeving, “die nog uit een vorig tijdperk stamt”.

“De uitdaging is op zoek te gaan naar een nieuw en werkbaar kader”, vindt De Croo. Concreet ziet de Open Vld-minister op termijn een evolutie naar andere mobiliteitsoplossingen, waarbij het onderscheid tussen een digitaal platform en een transportbedrijf geen zin meer heeft. “Technologie en transport zullen in de toekomst meer en meer moeten aanpassen. De technologische revolutie laat zich niet langer afremmen door wettelijke kaders uit het verleden”.

De uitspraak van het EU-Hof verandert overigens niets voor de regels rond deeleconomie, legt het kabinet-De Croo nog uit. Dat is een zuiver fiscale regeling. Als Uber door de FOD Financiën erkend zou worden als deelplatform, moet het zich nog altijd schikken naar de sectorspecifieke regels voor transportbedrijven. Die bevoegdheid zit bij de gewesten.

Partner Content