De Kim Clijsters van Kris Peeters

Alsof voor de vakbonden bij HP alle puzzelstukken plots op hun plaats terechtkwamen. Zijzelf hadden onmiddellijk al aangegeven dat een deel van de in onze contreien te schrappen jobs waarschijnlijk gewoon naar lageloonlanden zouden worden overgeplaatst. Uit onbeschroomd winstbejag. Maar gezien de immer groeiende populariteit van near-, off- en andere bestshorings is dat argument hier hoogstens de dag van de aankondiging zelf bestand tegen schouderophalen.

Alsof voor de vakbonden bij HP alle puzzelstukken plots op hun plaats terechtkwamen. Zijzelf hadden onmiddellijk al aangegeven dat een deel van de in onze contreien te schrappen jobs waarschijnlijk gewoon naar lageloonlanden zouden worden overgeplaatst. Uit onbeschroomd winstbejag. Maar gezien de immer groeiende populariteit van near-, off- en andere bestshorings is dat argument hier hoogstens de dag van de aankondiging zelf bestand tegen schouderophalen.

Laat nu door de overname van EDS door HP een van de belangrijkste outsourcingscontracten van ’s lands de publieke sector in de portefeuille van HP zijn beland: dat met de Vlaamse Gemeenschap, goed voor ruim 600 miljoen euro over 7 jaar (EDS won in consortium met Telindus Belgacom ICT). En laat nu – aldus de bonden – ‘uit indiscreties’ gebleken zijn dat ‘een derde tot een zesde’ van de 324 te schrappen jobs (een simpel rekensommetje brengt ons bij ’54 tot 108 banen’) te maken hebben met een geplande nearshoring binnen het Vlaamse ict-contract. Bovendien, u hoort de eureka’s en halleluja’s al door de vakbondsgangen galmen, werpt Kris Peeters zich sinds de Open Antwerpen-kwestie op als de koene redder der Vlaamsche werkgelegenheid. Dan kan hij, zo moet de redenering geweest zijn, een dergelijk grootschalig Vlaams jobverlies als grote HP-klant, bovendien binnen de schoot van het eigen contract, toch helemaal niet over zijn kant laten gaan?

Een persbericht, de vakbondenbetoging in Brussel en de nodige media-aandacht vrijdagvoormiddag waren voldoende als ‘sesam-open-u’ op het Martelaarsplein. Kris Peeters gaf de bonden tijdens dat gesprek mee dat hij bij HP zou aandringen op het behoud van tewerkstelling. En dat hij geen vragende partij was voor verplaatsing van jobs naar Polen of elders. Het oorspronkelijke EDS-Telindus-contract stipuleert namelijk wel degelijk de mogelijkheid tot ‘bestshoring’, mits toestemming van de klant.

Mooi en nobel, u hoort het ons niet ontkennen. Maar los van de vraag of de invloed van de Vlaamse George Clooney wel zwaar genoeg weegt bij een Amerikaanse billion-dollar-company, lijken de bonden Peeters hier in een pijnlijke ‘Kim Clijsters’ te hebben gedwongen. Een wat, een wie? U weet wel, die kenmerkende, doch erg onaangenaam ogende spreidstand van de tennistrots uit Bree: een Kim Clijsters, quoi.

Het is immers geen geheim dat de gevolgen van de crisis met een lichte vertraging ook stilaan bij de overheidsbudgetten voelbaar zijn (Vlaams ict-manager Luc Chauvin gaf dat ook aan in een korte reactie). Besparen moet dus, ook op ict-vlak. En, zo klinkt het, ‘alle alternatieven en opties’ worden daarvoor onder loep genomen.

Maar Peeters kan het zich toch niet veroorloven om belangrijke Vlaamse ict-projecten zomaar ‘on hold’ te zetten? Om zo in het federale immobilisme te vervallen? Net nu we naar een slankere maar meer technologisch gesteunde overheid willen evolueren? No way. Dat zou politieke zelfmoord zijn. Alternatief? Dezelfde projecten, maar dan wel goedkoper. Waarop alle ogen naar de leverancier gaan: kan het goedkoper, HP? U voelt het antwoord al komen: ja, maar…

Kim Clijsters kwam na haar spectaculaire spreidstanden meestal ongehavend weer recht om vervolgens een flukse ‘winner’ te slaan. We wensen het Kris Peeters het in deze kwestie ook toe. Maar dan hopen we dat hij op voorhand wat gestretcht heeft…

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content