De kracht van verscheidenheid

© Jan Locus

Als de IT-sector meer meisjes wil aantrekken, dan moeten onze bedrijven hun manier van werken fundamenteel gaan herdenken. We moeten werken aan het imago van de sector, uiteraard, maar meer nog aan de work life balance, aan de manier van communiceren, aan het werkritme van jonge vrouwen met kinderen.

Als de IT-sector meer meisjes wil aantrekken, dan moeten onze bedrijven hun manier van werken fundamenteel gaan herdenken. We moeten werken aan het imago van de sector, uiteraard, maar meer nog aan de work life balance, aan de manier van communiceren, aan het werkritme van jonge vrouwen met kinderen. Maar er is nog een andere uitdaging. In mijn bedrijf is de gemiddelde leeftijd van vrouwelijke medewerkers 43 jaar. Dat wil zeggen dat we ook werk moeten maken van het managen van de verschillende generaties vrouwen in onze bedrijven. De meisjes van Generatie Z, die vandaag 14-18 jaar oud zijn en in 2016 op de werkvloer komen, willen fundamenteel anders gaan werken dan de huidige generaties. Daar moeten we ons op voorbereiden.

De IT-sector, die met 6000 openstaande vacatures een knelpuntsector blijft, krijgt de zware opdracht om meer jongeren, en vooral meer meisjes aan zich te binden. Hun trouw moeten we afkopen met constante uitdagingen en nieuwe kansen. Jonge meisjes worden vaak nog afgeschrikt door een verkeerde perceptie van de IT-sector, als zijnde een typische prestatiegedreven mannenwereld, met weinig ruimte voor eerder vrouwelijke skills als communicatie en creativiteit. Jonge vrouwen hebben ook de indruk dat de IT-sector te weinig flexibel is om in te spelen op periodes van zwangerschappen, de opvoeding van jonge kinderen, de verantwoordelijkheid over een gezin. De IT-sector gaat inderdaad de dienstenovereenkomsten met hun klanten moeten herzien, willen ze kunnen inspelen op de flexibele uurregelingen die jonge vrouwen vandaag wensen.

Maar er is nog een andere uitdaging. De jonge meisjes die we willen aantrekken, meisjes die vandaag 14-18 jaar zijn, zullen terecht komen in een werkomgeving waar hun vrouwelijke collega’s gemiddeld 43 jaar zijn. Dus zullen IT-bedrijven moeten gaan nadenken over hoe die verschillende generaties best gemanaged moeten worden. Binnen een jaar of vier komt er een namelijk nieuwe generatie werknemers onze bedrijven binnen: de Generatie Z, meisjes die nu veertien, vijftien, zestien jaar zijn en die tegen 2016 een belangrijk onderdeel van ons personeelsbestand zullen vormen. En dat terwijl de meeste bedrijven er nog niet eens toe gekomen zijn de drie generaties die momenteel onze bedrijven bevolken – X, Y en de babyboomers – goed te integreren.

De babyboomers zijn de vijftigers en zestigers, die erg gebonden zijn aan vastgelegde procedures en processen, die tegen verandering zijn, maar loyaal blijven aan hun werkgever. De grootste groep behoort tot de zogenaamde Generatie X, de dertigers en veertigers in een organisatie. Zij zijn onafhankelijk en pragmatisch, zij blijven loyaal aan het beroep dat ze uitoefenen, maar vinden een gezonde work-life balance ook belangrijk. En dan is er de Generation Y, de twintigers en jonge dertigers van vandaag. Zij willen de regels herschrijven, vinden het grotere verband belangrijk en houden van technologische vernieuwing en creativiteit.

Tussen deze generaties zijn er een pak verschillen. Verschillen in de manier waarop ze naar de toekomst kijken, optimistisch of pessimistisch. Verschillen in de manier waarop ze met technologie omgaan, hoe ze communiceren, hoe ze gemotiveerd willen worden. Verschillen ook in de ‘work-life balance’. IT-bedrijven hebben dienstenovereenkomsten met hun klanten waarin zij vragen dat iemand minstens twee jaar op een project blijft werken. Maar jonge vrouwen willen hun werk flexibel kunnen regelen, om bij hun jonge kinderen te kunnen zijn, of omdat ze meer belang hechten aan work live balance. De aankomende generatie wil regelmatig een pauze inlassen in hun professionele bestaan. Maar hoe zit het met de continuiteit van de opdrachten? Onze klanten willen de kennis en de expertise die ze in huis halen, bij zich houden.

De generatie Z moet de IT-bedrijven doen nadenken over de manier waarop we met jonge vrouwen op de werkvloer zullen omgaan. Ik zie een vijftal actiepunten, die ik in mijn bedrijf Bull probeer door te voeren. Om de communicatie efficiënter en effectiever te maken hebben we afgesproken om te werken aan de basic communication skills. Om de creativiteit aan te scherpen, organiseren we ‘ideas pools’ om ideeën van werknemers op te pikken en te beoordelen. Om de samenwerking tussen werknemers en generaties te bevorderen is er een collaboratve platform gestart om alle werknemers real time toegang te geven tot alle relevante informatie, waaraan ze kunnen samenwerken. Om de efficiëntie te verhogen, werken we aan een goed bestuur van de onderneming door duidelijk te zijn over de structuur en ieders rol daarin. En om het people management te verbeteren in het bedrijf worden managers getraind en gecoacht om goede people managers te worden.

Ik wil geen doemdenker zijn, maar het is vijf voor twaalf. Als we meer meisjes naar de IT-sector willen trekken, moeten de IT-bedrijven in actie schieten om onze generaties beter te managen. Ik geloof in de kracht van de verscheidenheid. We gaan er al te gemakkelijk van uit dat we gewoon moeten wachten. We denken: ‘Deze generatie wordt vanzelf volwassen, zal meer ervaring opdoen, zal zich aanpassen aan de normen en waarden die bedrijven nu voorstaan’. Maar we kunnen niet gewoon blijven wachten en de kop in het zand steken. Generatie Z is anders en zal anders blijven. Wij zijn het die ons zullen moeten aanpassen.

Ik pleit voor een soort van inclusief management: een cultuur van werken waar iedereen, van jong naar oud, mannen en vrouwen, gaat voor hetzelfde doel. Maar aangepast aan de noden en behoeften van jonge vrouwen, en van elke andere generatie. Dat is broodnodig.

Saskia Van Uffelen Ceo Bull Belux

Partner Content