De prioriteiten van ict-managers in 2007

Zoals elk jaar brengt Data News een vijftiental ex-‘ICT Managers of the Year’ samen om vooruit te blikken op het komende jaar in de ict-sector.

Niet echt verrassend blijft prioriteit nummer één van deelnemers aan ons rondetafelgesprek ‘Kristallen Bol 2007′ (waarvan het volledige verslag te lezen staat in de Data News van 12 januari) kostenbeheersing. Op softwarevlak zal het idee van de klant die enkel voor het reële gebruik van de software betaalt nog aan terrein winnen. Eén van de belangrijkste hefbomen om besparingen te realiseren zal virtualisatie worden: de mogelijkheid om op één materiële server verschillende virtuele servers te draaien met elk z’n eigen besturingssysteem en applicaties. Die technologie krijgt het leeuwendeel van de deelnemers warm, doch onder dat voorbehoud dat de beheersoftwarepakketten van dergelijke gevirtualiseerde omgevingen nog alles te bewijzen hebben. In elk geval zorgt de virtualisatie van opslagsystemen, al grotendeels een realiteit en een succes, ervoor dat ict-directies zich nu ook mentaal voorbereiden op de stap naar servervirtualisatie.Daarnaast is het merendeel van onze ict-verantwoordelijken zich bewust van de rol van ‘stimulator van de business’ die hun teams moeten spelen. In de [lijst van goede voornemens voor de cio die Gartner publiceerde], noemt het onderzoeksbedrijf de idee om de meest innovatieve ict-professionals, vooral op vlak van milieukwesties, te belonen. Maar om die rol als motor van de innovatie ten volle te kunnen vervullen, moeten de ict-verantwoordelijken zich opnieuw in bochten wringen om gehoord te worden aan de top van het bedrijf. “Als ict’er wensen we dat ons voortaan niet meer een dictaat wordt opgedrongen,” klinkt het bij een deelnemer die het betreurt dat hij al te vaak loodgieter moet spelen in projecten waar hij niet van bij het begin bij betrokken is geweest.BloedarmoedeDe derde hoofdzorg van de Belgische ict-beslissingnemers is simpelweg… informatici vinden. De helft van de deelnemers ondervinden veel problemen met het opsporen van de gezochte profielen en keren zich almaar vaker naar de omscholing van intern personeel. Die mensen hebben in principe het voordeel dat ze de bedrijfsprocessen goed kennen.Origineler is de duidelijke constatering van onze ict-managers dat de overvloed aan communicatiemiddelen (telefoon, gsm, e-mail, sms, instant messaging, videoconferencing, …) vaak de kwaliteit van die communicatie schaadt. De ict-bazen menen dat ze een rol te spelen hebben in de verificatie of de gebruikte kanalen goed aangepast zijn aan specifieke noden. Voorbeeld ex absurdo: de commerciële kracht die nog slechts enkel per e-mail communiceert (bij voorkeur zonder typfouten) en het nalaat om zijn prospecten of klanten te bezoeken.Tot slot kwamen ook de jaarlijks weerkerende thema’s aan bod, zoals de permanente strijd tegen nieuwe securitybedreigingen, de vertrouwelijkheid van gegevens of de standaardisering van tools. Al die kwesties zullen dit jaar gewis niet van de ict-agenda verdwijnen.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content