De Sutter dan toch minister voor Telecommunicatie, maar niet voor BIPT

Petra De Sutter

Wie is minister van Telecommunicatie? Een vraag die we de afgelopen drie weken niet beantwoord kregen. De bevoegdheid komt nu naar Petra De Sutter, volgens sommigen als pasmunt om toch maar extra bevoegdheden te verdelen.

Volgens het Staatsblad van afgelopen weekend is minister voor Overheidsbedrijven en Ambtenarenzaken voortaan ook bevoegd voor Telecommunicatie en Post. De melding komt er gelijk met enkele andere kleine bevoegdheden, zo is Karine Lalieux (Pensioenen en armoedebestrijding) ook bevoegd voor Beliris en krijgt binnenlandminister Annelies Verlinden er ook ‘democratische vernieuwing’ bij.

Maar waarom duurde het bijna drie weken voor daar duidelijkheid over was? Aanvankelijk stond Telecom niet opgelijst bij de bevoegdheden, noch in de communicatie van de ministers, noch in het staatsblad.

Rondvraag in de sector gaf de afgelopen weken weinig duidelijkheid. Sommigen wezen naar De Sutter, dan weer naar Staatssecretaris Mathieu Michel (Digitale Agenda) maar niemand wist het formeel. Die laatste leek de logische keuze gezien Digitalisering en Telecom in de vorige regering ook bij één minister zat (eerst De croo, later De Backer).

Data News stelde de vraag de afgelopen weken herhaaldelijk aan de woordvoerders van premier De Croo, maar een antwoord kwam er niet. Nu de bevoegdheid formeel is verdeeld hebben we de vraag gesteld waarom dat nu pas gebeurt. Daarop klinkt het dat sommige diensten pas na een paar weken effectief worden verdeeld.

Wel telecom, niet het BIPT

Een goede bron vertelt ons dat de bevoegdheid op zich niet vergeten is. Maar dat ze wel werd gebruikt als pasmunt om de vrede te bewaren. Sommige ministers zagen dat hun portefeuille in praktijk minder omvat dan anderen en dat zorgde voor wrevel. Daarom zijn enkele bevoegdheden creatiever verdeeld waardoor Telecom nu bij Petra De Sutter komt.

Zo is Telecom volgens diezelfde bron in praktijk opgesplitst: Netwerken en diensten van elektronische communicatie en media in Brussel vallen onder De Sutter. Maar telecomregulator BIPT, dat onder meer verantwoordelijk is voor de 5G spectrumveiling en het afdwingen van telecomregels, zou onder Mathieu Michel vallen.

Dat lijkt vanuit praktisch standpunt vreemd: het BIPT doet marktbevragingen en helpt bij het opstellen van de regels en wetteksten. In praktijk rapporteert het aan Michel, maar het werk van de regulator moet in praktijk vooral De Sutter ondersteunen.

Gevraagd naar een reactie, stipt het BIPT aan dat het in haar memorandum van 2019 voor de verkiezingen vroeg om de bevoegdheid voor Post en Telecom niet bij dezelfde minister onder te brengen als de bevoegdheid Overheidsbedrijven.

Het wijst daarbij op een Europese vereiste om het beheer overheidsbedrijven (die marktspeler zijn) los te koppelen van de regelgevende takken. Als dat niet het geval is, dan is er mogelijk belangenconflict tussen de belangen van overheidsbedrijven en de belangen van de sector en de gebruikers. Aldus het BIPT. Ook een woordvoerder van De Croo wijst er op dat het BIPT daarom niet bij De Sutter zit.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content