Diepe kloof tussen bedrijfs-ict en consumenten-ict

Guy Kindermans Guy Kindermans is freelance journalist bij Data News.

Bedrijven beseffen niet hoeveel consumenten-ict al wordt aangewend door medewerkers en ondersteunen die amper, aldus een IDC studie in opdracht van Unisys.

Bedrijven beseffen niet hoeveel consumenten-ict al wordt aangewend door medewerkers en ondersteunen die amper, aldus een IDC studie in opdracht van Unisys.

De ‘consumerisation’ van de bedrijfsinformatica is niet echt een nieuw verschijnsel. Het gebruik van privé ict-toestellen voor professioneel gebruik in de bedrijven is al een hele tijd aan de gang en versnelt naarmate de nieuwste generatie jongeren zijn opwachting maakt in bedrijven. Uit de resultaten van de een IDC studie in opdracht van Unisys blijkt dat de werknemers gewoonweg op grote schaal gebruik maken van privé-materiaal en dat de bedrijven die aantallen zwaar onderschatten.

Zo blijkt in Groot Brittannië niet minder dan 38 procent van informatiewerkers gebruik te maken van een smartphone, terwijl slechts 14 procent van de werkgevers denken dat dit het geval is. In Nederland maken 18 procent van de medewerkers gebruik van een netbook of tablet, tegen slechts 4 procent volgens de werkgevers.

Deze duidelijke vermenging van privé en bedrijfsmiddelen is dus een feit en mag niet langer worden genegeerd door de bedrijven. Dat geldt destemeer met het oog op een behoud van de nodige beveiliging en de naleving van de wetgeving en de reglementeringen binnen de verschillende industriebranches. Meer en betere ondersteuning van deze consumenten-ict is dan ook een noodzaak. In een aantal bedrijven wordt tevens al voorzien in tegemoetkomingen aan werknemers voor de aanschaf en het gebruik van dergelijke apparatuur en diensten. Ca. 22 procent van de Belgische werknemers zeggen dit al te doen, zij het dat hierbij in eerste instantie door die ondernemingen wordt gedacht aan systemen en technologieën die ‘standaard’ zijn voor het bedrijf.

Advies

Unisys adviseert voorts een bescherming van de bedrijfsmiddelen, en in het bijzonder van bedrijfsgegevens tegen securitygevaren van binnen en buiten het bedrijf. Dat betekent onder meer een data-gerichte beveiliging, zodat de integriteit en bescherming van data is gegarandeerd, ongeacht wie van waar ook toegang tot die data zoekt. De beveiliging van de data moet een feit zijn, ongeacht of die zich in transit of ‘at rest’ bevinden. Bedrijven moeten voorts de gewenste interactieve toepassingen aanbieden en ondersteunen, en inspelen op de sterkere belasting van de ict-infrastructuur. Deze maatregelen zullen uiteindelijk cruciaal blijken in het aantrekken en behouden van jonge werknemers, maar ook met het oog op het behoud van de concurrentiepositie en het terugdringen van kosten.

marc Lambotte, v-p en general manager Unisys Belgium, wijst erop dat “Belgische bedrijven, ten opzichte van hun medewerkers, achterop lopen op het vlak van innovatie. Bedrijven die hun voordeel willen halen uit dit potentieel – zonder hun eigen business systemen in gevaar te brengen – zullen zich geod moeten voorbereiden op de door consumenten gedreven markt van de toekomst.”

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content