‘Digitale handel blijft twistpunt China en VS’

China weigert toe te geven aan de Amerikaanse eis om zijn beperkingen voor digitale handel te versoepelen. Volgens zakenkrant Financial Times zou een soort conceptvoorstel hierover door de Verenigde Staten zijn afgewezen.

Het gaat om de Chinese discriminatie van buitenlandse aanbieders van clouddiensten, de vereisten voor bedrijven om gegevens lokaal op te slaan en de limieten voor de overdracht van gegevens naar het buitenland. Deze zaken zijn de Verenigde Staten al langer een doorn in het oog en China zou op dit vlak nog aanzienlijke concessies moeten doen.

Het bericht is gebaseerd op ingewijden. De Amerikaanse overheid wilde tegenover de krant niet reageren. President Donald Trump zei vrijdag nog dat een handelsovereenkomst met China nabij is, maar andere hoogwaardigheidsbekleders spraken het vooruitzicht van een spoedig einde van de handelsvete tussen de grootmachten tegen.

Er gaan al een tijdje berichten dat China niet van plan is om op alle Amerikaanse eisen in te gaan. De Chinezen zouden onder meer extra zekerheden willen dat de handelsbarrières die door Trump en de zijnen zijn opgelegd ook weer worden opgeheven.

Partner Content