Digitale kloof blijft grote uitdaging in Brussels gewest

© Getty Images/iStockphoto

Het Brussels Agentschap voor Administratieve Vereenvoudiging, easy.brussels, stelt in haar jaarverslag voor dat elke Brusselse regeringsmaatregel voortaan rekening houdt met digitale inclusie. Dat moet vermijden dat de digitalisering de socio-economische kloof vergroot.

Uit cijfers van Caban, het netwerk van openbare computerruimten, blijkt dat 11 procent van de Brusselaars nog nooit op het internet gesurft heeft en 15 procent van de Brusselse huishoudens geen enkele internetaansluiting heeft.

Openbare computerruimten kunnen volgens easy.brussels een belangrijke ondersteunende en vormende rol spelen in de strijd tegen de digitale kloof. “Hoewel digitale oplossingen de toekomst zijn, moet er aandacht besteed worden aan de mensen die er geen toegang toe hebben”, stelt Chloé Van Driessche, communicatieverantwoordelijke bij easy.brussels.

“Mensen die in openbare computerruimten komen, willen soms gewoon toegang tot een printer en zijn er handig mee, maar anderen komen er om een cv te schrijven en weten niet hoe ze er aan moeten beginnen. Jongeren die dag in dag uit met apps bezig zijn, hebben dan weer misschien moeite met een brief schrijven in Word.”

In het jaarverslag stelt easy.brussels voor dat elke Brusselse regeringsmaatregel voortaan rekening houdt met de digitalisering en de digitale inclusie om te vermijden dat de socio-economische kloof de bevolking verder verdeelt.

Partner Content