“DNA van het bedrijf is sleutel tot retentie”

© iStock

Het aantrekken van toptalent is één zaak, maar het behouden ervan is nog een extra uitdaging. Dat weet ook Koen Vandaele van Deloitte Belgium.

Deloitte Belgium telt al 2.900 werknemers maar het bedrijf blijft gestaag groeien. Jaarlijks rekruteert het bedrijf een 650-tal medewerkers, waarvan ongeveer 350 ‘juniors’, pas afgestudeerden.

“Vroeger waren dit voornamelijk economische profielen”, preciseert Koen Vandaele, managing partner consulting bij Deloitte Belgium’, “maar tegenwoordig trekken we zeer uiteenlopende profielen aan, van louter technische tot rekruten uit de menswetenschappen.” Dit kadert in de verschillende types consultancy die Deloitte aan zijn klanten aanbiedt : van strategy en operations consultancy over human capital management tot eerder technologie-gedreven projecten.

Koen Vandaele kent als geen ander de uitdaging om voldoende talent uit technische, wetenschappelijke en informatica-opleidingen aan te trekken. “We hebben wel een goede naam en reputatie bij studenten, en prijken vaak in hun top-3 van favoriete werkgevers.” Een benijdenswaardige positie die Deloitte mee te danken heeft aan zijn bewuste aanwezigheid in de academische wereld, met leerstoelen enerzijds en gerichte initiatieven anderzijds zoals de Technology Days. “Met dit laatste initiatief informeren we de studenten over de boeiende trends in de wereld van technologie, en tegelijk treden we met hen in contact, wat op termijn ook zijn vruchten kan afwerpen”, aldus Vandaele.

Maar ook buiten de academische muren werkt Deloitte aan zijn reputatie en naamsbekendheid. Zo volgt het bedrijf van nabij het debat over het belang van een masteropleiding ‘data science’. Vandaele : “De wereld heeft dringend data scientists nodig. Als we in België erin slagen om een masteropleiding hiervoor in te richten, heeft iedereen daar baat bij : de Belgische universiteiten en studenten maar ook de bedrijven die mee de opleiding helpen organiseren, en nadien ook hun klanten.” Deloitte België heeft intussen een 80-tal ‘data scientists’ in dienst, die de diverse gevraagde skills combineren : een goede kennis van advanced analytics en van informatica in het algemeen, maar ook en vooral : talenten die in staat zijn de businessvraagstukken en de datavereisten te combineren.

Telkes nieuwe uitdagingen

Het aantrekken van toptalent is één zaak, maar het behouden ervan is nog een extra uitdaging. Dat weet ook Koen Vandaele. Maar erg veel zorgen maakt hij zich hier niet over : de sleutel tot een goede retentie ligt volgens hem in het dna van het bedrijf : “Wij hebben als organisatie een welomschreven hoger doel : een positieve impact uitoefenen op onze klanten, op onze werknemers en op de maatschappij. Dit vertaalt zich concreet in het type diensten die wij doorgaans voor onze klanten uitvoeren : het begeleiden van klanten in grote en complexe transformatieprojecten. Die zijn bijna per definitie multidisciplinair, met een zware technische factor maar ook strategisch en op het vlak van change management spelen wij een belangrijke rol.”

Dat vergt een hoge mate van betrokkenheid, weet Koen Vandaele : “En dat maakt het extra aantrekkelijk voor de werknemers, die zich telkens voor nieuwe uitdagingen geplaatst zien, en – als ze dat wensen – in nieuwe sectoren en nieuwe disciplines. Zo kunnen zij zich een weg naar een boeiende carrière banen. Maar ook voor hen die steeds in eenzelfde technologiegedreven omgeving willen blijven, voorzien wij specifieke trajecten.”

“Alternative delivery models”

Maar zelfs als hiermee de rekrutering en retentie optimaal verlopen, is het nog onmogelijk om alle competenties binnen onze landsgrenzen te vinden en kost-efficiënt in te zetten. Mede daarom heeft Deloitte een waaier van ‘alternative delivery models’ uitgebouwd, licht Koen Vandaele toe : “20 à 30 procent van onze diensten, vooral de eerder functionele zoals managed services, worden verleend vanuit global delivery centers over de hele wereld. Voor bijzonder specifieke diensten waarvoor weinig lokale expertise bestaat, hebben we in verschillende landen uiteenlopende ‘centers of excellence’ gebouwd. Zo hebben we in België een team gespecialiseerd in SAP global trade services, dat jaarlijks makkelijk 2 miljoen vluchtmijlen verzamelt.” De rest wordt zo goed mogelijk met eigen lokaal talent ingevuld. “Maar we maken ook vaak gebruik van zogeheten ‘associates, een free-lance netwerk van nauw met Deloitte verbonden mensen – vaak ex-werknemers – die we op ad hoc basis kunnen inzetten.” Dat dit niet zomaar bodyshoppers zijn, bewijst volgens Vandaele het zogeheten ‘boomerang-effect’ : “zowat 40 ex-werknemers per jaar vinden hun weg terug naar een vaste baan bij Deloitte, vaak na zulke losse samenwerkingen. Wellicht beseffen ze pas na een tijd dat ze het hier best wel goed hadden”, lacht Vandaele.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content