DNSChanger geen probleem in België

. © .
Guy Kindermans Guy Kindermans is freelance journalist bij Data News.

In België heeft het uitschakelen van de omleidingssystemen van de Amerikaanse FBI geen problemen veroorzaakt.

In België heeft het uitschakelen van de omleidingssystemen van de Amerikaanse FBI geen problemen veroorzaakt.

In het voorbije jaar – tot en met voorbije vrijdag – werd herhaaldelijk gewaarschuwd dat systemen besmet met DNSChanger, geen toegang tot het internet zouden hebben wanneer de FBI zijn omleidingssystemen zou uitschakelen. Die systemen werden ingezet om de honderdduizenden tot miljoenen toestellen die besmet waren met een trojaan die internetverkeer naar malafide sites afleidde, toch correct naar het internet te voeren. Op maandag 9 juli ll. trok de FBI er dan toch de stekker er uit, ondanks aanwijzingen dat nog duizenden systemen gevaar liepen. Maar uiteindelijk viel een en ander erg mee.

Geen problemen bij Belgacom en Telenet

Volgens Cert.be waren nog 1.700 ip-adressen in België besmet, maar navraag bij Belgische internet service providers leert dat zich geen of uiterst weinig problemen voordeden. Bij Belgacom werd erop gewezen dat de ongeveer 50 besmettingen onder zijn klanten al een hele poos gekend waren en de verantwoordelijken werden gecontacteerd. Ook bij Telenet had men geen weet van problemen of klachten bij internetklanten, en dat was evenzeer het geval bij ISPA, de Belgische vereniging van internetproviders.

Het ‘gebrek’ aan problemen zal heel wat personen doen veronderstellen dat ook dit DNSChanger-gedoe een kwestie was van te luid en ongegrond ‘wolf’ roepen. Zeg maar, vergelijkbaar met het doemdenken rond het ‘Jaar 2000′-probleem (waarbij de overgang van 1999 naar 2000 de toepassingen met ’twee cijfer’-aanduidingen van het jaartal zou doen crashen). Evenals voor het Jaar-2000 probleem is dat evenwel een te kortzichtige reactie. Zo zorgde de brede en herhaalde berichtgeving ervoor dat een maximaal aantal mogelijke slachtoffers van het probleem op de hoogte waren, en er zo ook wat aan konden doen – gelukkig wat makkelijker en goedkoper dan de Jaar-2000 oplossingen. Vergelijk het met een verzekering. Denk maar even in wat de gevolgen zouden kunnen zijn als je er geen aandacht zou aan hebben besteed…

Partner Content