Dolmen voelt toekomstinvesteringen in resultaten

Ict-dienstenleverancier Dolmen heeft een lager bedrijfsresultaat genoteerd in het eerste halfjaar van 2006-2007. Het bedrijf wijst naar enkele langetermijninvesteringen en schetst voor zichzelf en voor de sector een rooskleurige toekomst.

De omzet van Dolmen steeg in het eerste halfjaar van 2006-2007 met ruim 7 procent tot 65,7 miljoen euro. Zowel de dienstenpoot als de verkoop van infrastructuurproducten – een half jaar geleden nog het zwakke broertje – vertoont het bedrijf een mooie omzetgroei. De nettowinst bedraagt 4,1 procent meer dan dezelfde periode vorig jaar. “Dat is toe te schrijven aan het positieve effect van de notionele intrestaftrek,” meldt Dolmen. De notionele intrestaftrek is een maatregel van de regering en betekent eigenlijk percentage op het eigen vermogen dat een bedrijf van de belastbare winst mag aftrekken.Toch noteert Dolmen een bedrijfsresultaat dat 13,85 procent minder is dan vorig jaar. De ict-dienstverlener verklaart dat 3 uitzonderlijke kosten het resultaat naar beneden hebben getrokken, meerbepaald investeringen voor de toekomst. Zo bekeek Dolmen samen met en consultant een herdefiniëring van de eigen groeistrategie. Ook haalde het bedrijf 60 jonge afgestudeerden in huis in het kader van een opleidingsplan. Tenslotte werkt Dolmen aan de overstap naar een eigen erp-platform – die moet in 2008 afgrond zijn – om de interne werking en de klantendienstverlening te verbeteren.Bij Dolmen klinkt echter een opvallend positief geluid als het over de nabije toekomst gaat. “De hele ict-markt en a fortiori de ict-dienstverlening zit in een stroomversnelling,” klinkt het. “Ict-managers staan onder druk om de waarde van ict voor hun organisatie te bewijzen. (…) Ze ontdekken dat het handiger en interessanter is de noodzakelijk competenties bij hun partners te zoeken dan alles zelf te willen doen. (…) Dat is een zeer gunstige trend omdat die ook aansluit bij de manier waarop we al jaren onze klanten benaderen.” Dolmen zegt dat het met een sterk tweede trimester op het einde van het boekjaar weer een operationeel resultaat zal halen dat op het niveau van vorig jaar ligt.

Partner Content