Door Europa geviseerde topambtenaar Frank Robben: ‘Spijtig dat sommigen me verkeerde intenties toedichten’

Frank Robben

‘Het is spijtig dat sommigen me ongegrond en ten onrechte andere intenties toedichten dan in alle onafhankelijkheid bijdragen aan de goede werking van de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)’. Dat zegt topambtenaar Frank Robben, na berichten dat de Europese Commissie een procedure zal opstarten tegen België na klachten over die privacywaakhond.

Volgens twee anonieme klachten kan de vroegere Privacycommissie niet onafhankelijk genoeg optreden omdat verschillende leden, onder wie ook Robben, banden hebben met de regering.

Robben wijst erop dat alle externe leden bij de GBA ‘uiteraard andere professionele activiteiten’ hebben, maar net daardoor externe expertise kunnen leveren. Wanneer een lid betrokken is of belangen heeft bij de adviezen waarover gesproken wordt in het Kenniscentrum, dan neemt de betrokkene niet deel aan dat overleg.

‘Ik hou me uiteraard systematisch aan deze regel’, zegt Robben. ‘Ik hecht al heel mijn loopbaan zeer veel belang aan het zoeken van degelijke evenwichten tussen alle grondrechten, vanuit een multidisciplinaire benadering en in grote onafhankelijkheid. Daarvoor zal ik me blijven inzetten, vanuit welke functie ook. Ik vind het spijtig dat sommigen me ongegrond en ten onrechte andere intenties toedichten.’

‘Ongenuanceerde discussie’

Robben, die topman is van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, herinnert er ook aan dat al zijn functies bekend waren toen hij kandidaat was om lid te worden van het Kenniscentrum van de GBA. ‘Ik betreur dat de discussie zich in sommige media vooral focust op mijn persoon en ongenuanceerd wordt gevoerd’, zegt hij. ‘Ik denk dat in de Kamer best een brede discussie wordt gevoerd over missie, de organisatiestructuur en de werking van de GBA. Ik ben beschikbaar om daar in alle onafhankelijkheid mijn bijdrage aan te leveren.’

Partner Content