Doorbraak op vlak van CMos gesteunde fotonica-chips

Met de aankondiging van een eerste ‘elektrisch opgepompte’ hybride silicium laser, hebben Intel en de Universiteit van Califonië Santa Barbara (UCSB) een belangrijke stap gezet naar de massaproductie van CMos gesteunde ‘fotonica’-chips.

Intel zet hiermee een succesreeks verder die onder meer in het voorbije jaar de eerste ‘continuous wave’ silicium laser omvatte – een belangrijke stap, want hiermee werd aangetoond dat een continu laser CMos mogelijk was. Deze laser werd evenwel nog opgepompt met een lichtbron en bij gebruik op grote schaal zou dat praktische problemen opleveren. Een lichtbron buiten de chip zou aligneringsproblemen opleveren of vrij duur in productie zijn, terwijl een elektrisch oppompen vanuit silicium een ter hoge temperatuur als nadeel zou hebben.De aankondiging van Intel/UCSB in Nature op maandag vertelt hoe de onderzoekers er zijn in geslaagd om Indiumfosfide als ‘elektrische pomp’ te bevestigen op een siliciumlaser. Niet alleen lost dit de bovenstaande problemen op, maar bovendien leent het proces zich op termijn tot een prijsgunstige massaproductie.En dat laatste opent dan weer perspectieven voor goedkope ‘fotonische’ circuits, zodat bijvoorbeeld op termijn de mogelijkheid bestaat om snelle optische connecties met terabit-debieten tussen systeemkaarten en zelfs tussen chips te creëren, zonder bijkomende dure ‘fotonische’ chips.

Partner Content