Dringend hulp gevraagd!

België is een land van kleine en middelgrote bedrijven en voor hen vormt security niet één, maar twee zware problemen.

Belgi is een land van kleine en middelgrote bedrijven en voor hen vormt security niet n, maar twee zware problemen. Evenzeer als de grote bedrijven worden de KMOs belaagd en bedreigd in hun voortbestaan door interne en externe security-problemen. Helaas blijken ze slechts zelden echt werk te maken van een efficinte security-aanpak. Dat is betreurenswaardig maar ook begrijpelijk. De KMO-bedrijfsleider (en zelfs zijn informatici) kan zo goed als nergens terecht voor bondige, bevattelijke, accurate en niet-sensationele informatie over deze bijzonder complexe materie, met aandacht voor de specifieke noden en beperkingen van KMOs.Omdat de dreiging van security-problemen groeit en gezien de mogelijk zwaar negatieve impact op de economie, dient de overheid op dit punt haar verantwoordelijkheid op te nemen, bij voorkeur in nauw overleg met bedrijfsorganisaties en de academische wereld. Samen moeten ze een geheel van brochures, presentaties, cursussen en dies meer uitwerken, die met de medewerking van bedrijfsorganisaties (tot en met kamers van koophandel op lokaal niveau) naar de KMOs kunnen worden gebracht. De nadruk moet daarbij liggen op een globaal inzicht in de problematiek, naast de waarschuwing dat de aanschaf van een paar security-producten niet volstaat om opgelucht adem te halen.Een dergelijk informatie-offensief is niet alleen dringend nodig omwille van de acute dreiging, maar ook omdat in landen als Groot Brittanni de overheid al een aantal jaren dergelijke initiatieven ontplooit. Niet alleen blijkt daarbij hoe traag de bedrijven een echt security-begrip verwerven, maar tevens zien we hoe de Britse overheid de betere security-maatregelen in Britse bedrijven wil aanwenden als element in de concurrentieslag met andere landen. Kortom, het is duidelijk dat de overheid inzake security andere en belangrijker taken heeft dan het occasioneel omroepen over de radio dat er nog maar eens een computervirus rondwaart.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content