Druk en geslaagd jaar voor Europese privacy

* © *
Guy Kindermans Guy Kindermans is freelance journalist bij Data News.

Het jaarverslag 2010 van Europese privacyhoeder Peter Hustinx was positief gestemd en met een goed oog op de toekomst.

Het jaarverslag 2010 van Europese privacyhoeder Peter Hustinx was positief gestemd en met een goed oog op de toekomst.

Als European Data Protection Supervisor houden Peter Hustinx en zijn diensten toezicht op de naleving en de bescherming van de privacy rechten van de Europese burgers in het kader van de Europese instellingen. Het voorbije jaar, 2010, was daarvoor een goed jaar, want het eerste waarin de volle mogelijkheden voorzien door het verdrag van Lissabon hem ten dienste stonden.

Concreet kan de Supervisor de naleving door alle Europese instellingen strikter afdwingen, werd hij voor meer dan 50 dataprocedures voorafgaandelijk geraadpleegd en werkt hij nauw mee aan de voorbereiding van toekomstige Europese directieven. In het komende jaar betreft dat onder meer de herziening van het belangrijke ‘Data Retention Directive’. Ook het gebruik van RFID materiaal, de ontwikkelingen in cloud computing, het toezicht op grote supranationale informatisesystemen staan op het programma.

Peter Hustinx onderstreept het belang van zijn diensten – die nu ook in elk land absoluut onafhankelijk kunnen optreden – omdat “tweederde van alle Europese burgers bezorgd of erg bezorgd zijn om de bescherming van hun privacy en persoonlijke data.” Hij is dan ook verheugd over de mate waarin de Europese overheden zoals de commissie en het parlement rekening houden met de opmerkingen en aanbevelingen van zijn diensten.

De tekst van het rapport en andere documenten zijn beschikbaar op de website van de European Data Protection Supervisor.

Partner Content