Duizend tweehonderd veertig euro per dag

Een IT-manager gaf onlangs binnenskamers toe dat ie nooit bereid zou zijn 50.000 frank per dag op tafel te leggen voor een consultant.

50.000 frank, zon 1240 euro per dag. Al zijn de vaardigheden van sommige gespecialiseerde high level consultants nog zo uniek, aan een dergelijk tarief is het niet evident voldoende toegevoegde waarde te creren. En stel dat ik het toch zou doen, aldus nog die IT-manager, en mijn interne mensen komen te weten hoeveel die gast kost, hoe zouden zij zich daarbij voelen? Consultants ontlokken sowieso vaak gefronste wenkbrauwen als ze bij hun klanten toekomen in hun fraaie bedrijfswagens en dure maatpakken. Het tij begint echter te keren. Nu de IT-departementen de broeksriem moeten aanhalen onder druk van de trager groeiende economie, vormt consultancy een dankbare hakbijlpost. ICT-adviesverleners kenden een bijzonder moeilijk jaar 2001, met een sterke terugval in opdrachten en waren vaak verplicht fors in hun personeelsbestand te snoeien. Dit jaar valt totnogtoe weinig beterschap te bespeuren. Sommige IT-managers die zich jarenlang bij de neus genomen voelden door de exorbitante consultancy tarieven, verhullen hun leedvermaak nauwelijks. In plaats van de portemonnee open te trekken, trachten ze de projecten zelf in handen te nemen, zonder of met een beperkte vorm van adviesverlening. De gespaarde centen kunnen nuttig besteed worden aan opleiding van interne medewerkers. Zo creer je nieuwe gespecialiseerde kennis die je dan in huis houdt. Maar wat als het geld vroeg of laat opnieuw begint te rollen? Mensen kiezen in de regel graag voor de makkelijkste oplossing. Het zou ons dan ook niet verwonderen dat consultants opnieuw met open armen ontvangen worden. Al zal de rekening dan gepeperder zijn dan ooit.

Partner Content