Duizenden foutieve adressen in Kruispuntbank na fusie gemeenten

© Getty Images/iStockphoto

De Kruispuntbank van Ondernemingen, het centrale register van de overheid met gegevens van Belgische ondernemingen, telt duizenden foutieve adressen.

Het probleem kwam aan het licht toen een dokter uit Aalter zijn geïmporteerde sportwagen niet kon inschrijven bij de DIV (Dienst voor Inschrijvingen van Voertuigen). Dat hij geen nummerplaat krijgt voor de auto, is het gevolg van de aanpassing van 34.351 adressen na de fusie van Vlaamse gemeenten op 1 januari 2019.

De fusie van gemeenten, in totaal negen in Vlaanderen, zorgt voor een administratieve operatie waarbij heel wat overheidsdiensten hun adressenlijst moeten aanpassen. Een reeks gemeenten delen een nieuwe fusienaam, andere gemeenten behouden hun naam na een fusie. De beheersdienst van de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) voerde de aanpassingen door op 3 januari, maar de ingreep zorgt voor problemen bij andere overheidsdiensten.

De FOD Economie bevestigt donderdag dat 5.889 adressen bij die operatie niet geconverteerd zijn, wat voor de betrokken bedrijven en personen voor problemen kan zorgen. 3.173 adressen zijn geen officiële adressen. Die bedrijven zullen worden opgespoord en gevraagd worden correcte gegevens te verschaffen. 2.565 adressen komen wel voor in het Vlaamse adressenregister maar kunnen niet automatisch omgezet worden.

De adressen zullen manueel aangepast worden, maar die administratieve oefening vraag tijd. Bovendien gaat het mogelijk om meer adresgegevens dan eerst aangenomen. “Het is een permanente inspanning om deze gegevens correct te houden. Het is duidelijk dat we de gegevens in de KBO nog correcter kunnen maken”, zegt Chantal De Pauw van de FOD Economie. “We roepen bedrijven dan ook op om na te gaan of hun gegevens overeenstemmen met de realiteit.” De overheid heeft in het verleden al campagnes gevoerd om bedrijven aan te sporen hun adressen zelf te verifiëren. Een foutief adres in de Kruispuntbank is niet noodzakelijk een probleem voor een onderneming maar bij bepaalde administratieve procedures, zoals het inschrijven van een geïmporteerde auto, krijgt de betrokken dienst problemen met de afhandeling.

Welke overheidsdiensten gebruikmaken van de problematische dataset van de KBO, is niet bekend. Bij de FOD Mobiliteit kon men donderdag ook niet zeggen hoeveel inschrijvingen bij de DIV geblokkeerd zijn door het softwareprobleem.

Partner Content