E-loket van Privacycommissie in stijgende lijn

Het aantal aangiftes bij het elektronische loket van de Privacycommissie is in 2007 met 138 procent gestegen.

Het aantal aangiftes bij het elektronische loket van de Privacycommissie is in 2007 met 138 procent gestegen.

Het e-loket van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (CBPL), ook wel Privacycommissie genoemd, kan sinds 2006 online verklaringen over de behandeling van persoonlijke gegevens via het internet registreren. In 2007, het eerste volledige werkingsjaar, werden 4849 aangiftes geregistreerd, tegen 2037 in 2006. “Papieren aangiftes zijn marginaal geworden, ze vormen slechts 1 of 2 procent van de aangiftes”, zegt woordvoerder Emmanuel Vincart van de Privacycommissie.

De Privacycommissie breidde ook haar dienstverlening uit. Zo is het via de vernieuwde website mogelijk de aangifte van camerabewakingssystemen online te doen aan het uitgebreide e-loket.

De CBPL is bevoegd voor elke vorm van verwerking van persoonsgegevens, ongeacht het domein, zowel voor de privé- als de openbare sector. De commissie verstrekt adviezen, doet aanbevelingen, controleert de manier waarop persoonsgegevens worden verwerkt, informeert en verleent bijstand aan de betrokken personen. Ze wordt sinds enkele jaren geconfronteerd met “de oneindige vermenigvuldiging” van diverse databanken en bijhorende gegevensverwerking en met een vraag naar snellere prestaties van openbare diensten gekoppeld aan de ontwikkeling van e-government.

Bron: Belga

Partner Content