Econocom boekt lichte omzetgroei

In de eerste helft van 2019 behaalde Econocom een omzet van 1,238 miljard euro uit lopende activiteiten. Het bedrijf groeit, maar niet in elke afdeling.

De cijfers komen neer op 1,6 procent autonome groei – in vergelijking met H1 2018. Maar volgens het plan dat de groep aankondigde, werden verschillende activiteiten aangepast in overeenstemming met de IFRS 5-norm voor ‘activa aangehouden voor verkoop en beëindigde bedrijfsactiviteiten’. H1 2018-gegevens zijn daarom aangepast.

De leasingactiviteiten van Technology Management & Financing (TMF) kenden een groei in het tweede kwartaal van 2019 (+ 1,6%), ondersteund door dynamiek in regio’s zoals Frankrijk, Belux en Spanje. Maar deze prestatie werd aangetast door de vertraging van het einde van H1 in Italië en compenseerde slechts gedeeltelijk de hinder die sinds het begin van het jaar werd veroorzaakt door te weinig gebruik van de interne herfinancieringsentiteit van de groep EDFL. Over de gehele periode realiseerde TMF een omzet van 561 miljoen euro, een daling met 3,9%.

De activiteiten van Digital Services and Solutions (DSS) bleven groeien in het tweede kwartaal, met name gestimuleerd door de prestaties van bepaalde satellieten en door integratie van oplossingen. De omzet bedroeg 677 miljoen euro over de volledige periode, wat neerkomt op een stijging van 9,3%, waarvan 7,1% autonoom.

Groei verwacht in recurrent bedrijfsresultaat 3 en nettowinst

Voor het afgelopen half jaar voorspelt de groep ongeveer 40 miljoen euro aan terugkerende resultaten 3 uit lopende activiteiten, een stijging ten opzichte van H1 2018.

De winstgevendheid genoot van de goede eerste effecten van maatregelen die gedurende acht maanden werden genomen, met name beslissingen om bepaalde activiteiten te stroomlijnen en kosten te besparen. De transformatie van de groep ging door, na in 2018 al stoom te hebben gewonnen. Verwacht wordt dat eenmalige kosten van 14 miljoen euro zullen voldoen aan de verwachtingen met betrekking tot H1 2018.

De groep voorspelt een halfjaarlijks netto-inkomen hoger dan dat van H1 2018, dankzij een strikte controle van de kosten en het gemiddelde belastingtarief.

Slachtoffer van verduistering

Bovendien ontdekte het senior management van de groep eind juni dat haar Italiaanse dochteronderneming het slachtoffer was geworden van verduistering, met een impact op de financiële perioden 2012-2018 die naar schatting een totaal van 18,6 miljoen euro hadden bereikt.

Econocom nam onmiddellijk de nodige voorzorgsmaatregelen om zijn belangen te beschermen. Dit incident, dat eind juni plaatsvond en alleen betrekking had op Italië, had invloed op de prestaties van deze dochteronderneming in H1 2019 vanwege de onmiddellijke impact op de verkoopcapaciteit van de teams en de discrepantie in sommige herfinancieringen van nog te voltooien leasecontracten.

Netto boekschuld 4 onder controle

De nettoboekschuld bedroeg 405 miljoen euro, een niveau dat aanzienlijk dicht in de buurt kwam van eind juni 2018 (395 miljoen euro). H1 2019 werd gekenmerkt door minderheidsbelangen in satellieten die werden teruggekocht voor 25 miljoen euro en door ingekochte eigen aandelen voor 10 miljoen euro. Op 30 juni 2019 had Econocom 16,7 miljoen eigen aandelen, exclusief liquiditeitscontracten, ten belope van 6,8% van het kapitaal van de onderneming.

Sterker bestuur

In mei 2019 heeft de groep Julie Verlingue aangesteld als vice-CEO. Na twaalf jaar bij het adviesbureau McKinsey te hebben doorgebracht, werd mevrouw Verlingue in 2018 aangeworven als uitvoerend directeur en internationaal directeur.

In april 2019 werd Angel Benguigui gepromoveerd tot de functie van Group Finance Director. De heer Benguigui kwam in 2006 bij Econocom en was voorheen Country Manager voor Spanje.

Vooruitzicht

In H2 zal Econocom zijn organisatiestructuur blijven transformeren en de stroomlijning van zijn bedrijfsonderdelen naar twee belangrijke segmenten versnellen: technologiebeheer en financiering en digitale services en oplossingen. Door bepaalde activiteiten te groeperen, niet-strategische filialen te verkopen en zich te concentreren op zijn belangrijkste activa, zal de groep groeien in duidelijkheid en zijn investeringen concentreren op de meest winstgevende markten, terwijl zijn financiële schulden worden verminderd.

De verkoopinspanningen zullen eveneens worden geïntensiveerd in H2 zodat Econocom de gunstige richting in haar activiteiten kan waarnemen die begin dit jaar werd waargenomen.

De eerste effecten van het in 2018 begonnen besparingsplan, voor de gehele kostenstructuur, zullen toenemen in H2 2019.

Gezien de bovengenoemde ontwikkelingen, handhaaft de groep zijn doelstelling om 128 miljoen euro recurrente bedrijfswinst te bereiken over heel 2019 op een vergelijkbare basis.

In samenwerking met Dutch IT-Channel

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content