Een bitcointransactie stoot evenveel CO2 uit als huishouden in drie weken

Een enkele bitcointransactie is goed voor zo’n 402 kilo CO2, berekende de Nederlandse Bank.

Dat heeft de Nederlandse centrale bank – De Nederlandsche Bank (DNB) – uitgerekend in een nieuwe studie om de klimaatimpact van de financiële sector beter in kaart te brengen. De uitstoot is te wijten aan de energie die nodig is om de transacties bij te houden.

Volgens de onderzoeksresultaten van DNB was iedere bitcointransactie in 2020 naar schatting goed voor 402 kilo CO2. Dit is vergelijkbaar met twee derde van de maandelijkse uitstoot van een gemiddeld Nederlands huishouden. Ook constateert DNB dat de klimaatimpact per bitcointransactie een stijgende lijn laat zien. In 2020 lag de CO2-uitstoot per transactie zo’n derde hoger dan een jaar eerder.

Die toename is volgens de deskundigen van de centrale bank vooral het gevolg van de groei van de benodigde rekenkracht van het bitcoin-netwerk. Ook de koers van de bitcoin speelt een belangrijke rol. Als de waarde van de cryptomunt stijgt, trekt dat meer miners aan, die vervolgens meer elektriciteit verbruiken om crypto’s te delven.

Heikel punt

De bitcoin en vergelijkbare cryptomunten werken op basis van blockchaintechnologie, een collectief logboek waarin alle deelnemers samen alle transacties bijhouden. Dat register wordt om de tien minuten aangevuld met een nieuwe ‘bladzijde’ met de laatste veranderingen. Om elke aanvulling veilig te verwerken, moet een complexe wiskundige formule worden opgelost. Wereldwijd staan speciale computersystemen daar de hele dag door op te puzzelen wat veel energie kost.

Het enorme energieverbruik van bitcointransacties is al langer een heikel punt. Vorig jaar was ophef over de milieubelasting van de cryptomunt voor autofabrikantTesla reden om na nog geen twee maanden alweer te stoppen met het accepteren van de bitcoin als betaalmiddel. Ook bij toezichthouders leven er zorgen over de impact op het klimaat. DNB wijst erop dat de financiële toezichthouder van Zweden zich recent heeft uitgesproken voor een EU-verbod voor het energie-intensieve delvingsproces van sommige crypto’s. Dat ging onder meer over de bitcoin.

Partner Content