Een land in de kering

‘Ons land is een land in de kering’. Met die krachtige inleidende volzin begint formateur Yves Leterme zijn nota van 22 juli, een document van 86 pagina’s.

‘Ons land is een land in de kering’. Met die krachtige inleidende volzin begint formateur Yves Leterme zijn nota van 22 juli, een document van 86 pagina’s.

Het leest als een gewestelijk kerkboekje: ‘Een mens leeft niet van brood alleen’, ‘Wat vandaag is, is niet automatisch verworven voor morgen’, en ‘Elke tijd heeft zijn uitdagingen. De uitdagingen van onze tijd zijn bekend.’. Ora et labora! Het drieletterwoord ‘ict’ of de verkorte versie ‘it’ vind je er niet in terug. Dat heeft met het mislukte Phenix-project bij Justitie een bijzonder wrange nasmaak gekregen.

Hoewel Leterme wel aangeeft dat er nog voor eind dit jaar een stappenplan (de veertien staties van de lijdensweg?) moet klaar staan voor een ‘maximale integratie’ van de bestaande systemen. E-gov en E-health worden vaag aangehaald als erg strategisch. Belangrijker is dat de verkiezingsoverwinnaar ook werk wil maken van een geïntegreerd strategisch plan voor de verdere uitbouw van de informatiemaatschappij. En dat hij daarbij alle actoren wil betrekken.

Yves Leterme wil een kader scheppen voor de ontwikkeling van nuttige en attractieve diensten. En hij staat erop dat er een evenwichtige, transparante, stabiele en voorspelbare regelgeving komt die ook investeringen stimuleert. Dat zijn bijzonder belangrijke items die bij de vorige regeringen niet meteen top-of-mind waren. Integendeel zelfs.

Dat betekent meteen ook dat hij komaf moet maken met de inertie van het verstikkende duopolie van Belgacom en Telenet. Of het onderbrengen van de overheidsparticipaties, in casu Belgacom, in een aparte vennootschap, het juiste antwoord is, is zeer de vraag. Het is vooral de concurrentie die meer aangewakkerd moet worden zodat tarieven eindelijk kunnen dalen.

Een sociaal tarief instellen van 10 euro voor breedband (wie anders zal dat kunnen aanbieden dan Belgacom of Telenet) zal vermoedelijk enkel leiden tot een snellere activering van het universeel fonds waar de concurrentie zal moeten voor bijdragen. De regering moet er voor zorgen dat Belgen, net zoals Fransen en Nederlanders voor minder dan 25 euro terecht kunnen voor een breedbandaansluiting van 10 Mbit/s. Op termijn (in het kader van het Europese 2010i programma?) moet dat oplopen tot 100 Mbit/s. Daarop kunnen dan jonge en innoverende bedrijven hun diensten ontwikkelen. En als dat niet kan, moet de overheid maar zelf investeren in krachtige draadloze stadsnetwerken. Wedden dat er dan plots een versnelling komt bij de bestaande actoren…?

In de kraamkliniek heet ‘kering’ het in een andere ligging brengen van het kind in het moederlichaam. Dat gebeurt vaak in een vrij korte tijdspanne voor de geboorte zelf. Als Yves Leterme daarvan werk kan maken, dan kan het nog een mooi blozend bloedje worden.

Voorwaar, voorwaar, de uitdagingen van onze tijd zijn bekend.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content