Een regering zonder ict-visie?

Ict en telecom lijken de federale onderhandelaars voorlopig bitter weinig te interesseren. Dat mag blijken uit de ontwerpregeerverklaring die De Morgen kon bemachtigen. En welke minister of staatssecretaris neemt Informatica en Telecom onder zijn of haar hoede?

Ict en telecom lijken de federale onderhandelaars voorlopig bitter weinig te interesseren. Dat mag blijken uit de ontwerpregeerverklaring die De Morgen kon bemachtigen. En welke minister of staatssecretaris neemt Informatica en Telecom onder zijn of haar hoede?

De krant De Morgen kon gisteren, vóór het bereiken van een akkoord tussen de federale onderhandelaars, al een [ontwerp van de regeerverklaring] bemachtigen. Data News ploos de tekst uit naar interessante passages over en voor de ict-wereld, maar kwam van een koude kermis thuis. Ict of telecom lijkt helemaal geen prioriteit te zijn in de nieuwe regering.

We telden één duidelijke zin in de tekst die verwijst naar het vroegere ict-beleid: “De regering zal, ten slotte, haar beleid tot bestrijding van de digitale kloof voortzetten.” Voor de bedrijfswereld komen de passages over de steun aan het ondernemersschap en innovatie en aan onderzoek en ontwikkeling in de buurt. En de academische wereld mag zich verheugen op verdere digitalisering van wetenschappelijke collecties. Maar de ontwerptekst blijft voor het overige zo fel op de vlakte dat zelfs een ‘zweem’ van ict-interesse nog te sterk uitgedrukt zou zijn.

Over het BIPT wordt enkel een woord gerept in verband met De Post. En over het lot van Belgacom lijkt nog lang geen beslissing te zijn gevallen. Of wat dacht u van een ‘duidelijke’ zin als: “Van haar eigen diensten en van de autonome overheidsbedrijven en naamloze vennootschappen van publiek recht, met name De Post, de NMBS, Belgacom en Belgocontrol, verwacht de regering dat die een toonbeeld zijn van klantvriendelijkheid, van diversiteit op de werkvloer, van transparantie in de besluitvorming, benoeming van leidinggevenden en loonbeleid, en van deugdelijk bestuur.”

Het blijft wachten op een definitieve regeerverklaring, al valt te betwijfelen of die veel concreter zal zijn. Ook is het speculeren over de ministerposten in de sfeer van telecom en informatica. Een minister van Informatica of Informatisering lijkt er niet in te zitten – hoogstens een staatssecretaris – tenzij Vincent Van Quickenborne (VLD) die taak wil combineren met zijn ‘dada’ Administratieve Vereenvoudiging. De meeste commentatoren gokken op een ministerpost ‘in de economische sfeer’ voor Van Quickenborne, waarbij ook Overheidsbedrijven (o.m. Belgacom) in beeld komt. Of blijft die brok toch in handen van Inge Vervotte (CD&V)? Sabine Laruelle (MR) lijkt alvast Economie te zullen behouden, waardoor Telecom waarschijnlijk ook in haar portefeuille zal zitten. Maar oprecht geïnteresseerd in dat domein leek Laruelle vooralsnog niet.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content