Eerste Belgian Internet Security Conference sleutelt aan securitybesef

. © .
Guy Kindermans Guy Kindermans is freelance journalist bij Data News.

Alle belangrijke overheidsspelers op securitygebied en een breed publiek ontmoetten elkaar op de eerste Belgian Internet Security Conference.

Alle belangrijke overheidsspelers op securitygebied en een breed publiek ontmoetten elkaar op de eerste Belgian Internet Security Conference.

Met de aanwezigheid van het Cert.be security response-team, de FCCU- cybermisdaadbestrijdingseenheid, het B-CCENTRE met een educatieve opdracht, evenals vertegenwoordigers van de FOD’s Economie en Justitie en de diensten van het kabinet van de Eerste Minister, waren duidelijk de hoofdspelers rond de verwachte Belgische Nationale Cyber Security Strategie aanwezig. Blijkbaar groeit bij de overheid het inzicht hoezeer security van belang is voor de economie en de economische slagkracht van bedrijven. Pascal Petry, security advisor bij de diensten van de Eerste Minister, benadrukte in zijn inleiding dat in zo’n strategie tevens een rol is weggelegd voor de expertise in de bedrijfswereld, ook al omdat een groot deel van de kritieke nationale infrastructuur door het bedrijfsleven wordt beheerd. Voorts moeten alle niveaus, tot en met het lokale hun verantwoordelijkheid nemen.

In dat opzicht was het interessant om tijdens het debat het spanningsveld te zien tussen de CERT.BE die meldingen van securityvoorvallen in absolute confidentialiteit behandelt, en de FCCU, die uiteraard graag tot vervolging en veroordeling overgaat. Alle instanties dringen in ieder geval er op aan dat voorvallen worden gemeld, om een betere kijk te krijgen op de reële cybersecurityproblematiek in onze contreien. Een wettelijke verplichting tot melding, werd door alle deelnemers aan het debat, waaronder Beltug, als niet behulpzaam gezien. Belangrijk is dat iedereen – van de overheid tot de individuele burgers – aandacht besteedt aan security en dat alle betrokken actoren – overheid, privé, de academische wereld, organisaties… – in vertrouwen samenwerken, de activiteiten en initiatieven coördineren en werken aan een beter securitybesef. Dat laatste geldt zowel de aandacht voor defensieve maatregelen (‘achteloosheid’ was een gehoorde term) als het voorkomen van problemen (onvoldoende ‘security by design’).

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content