Eerste grootschalig onderzoek in België over telewerken

Onderzoek leert dat telewerken niet alleen beter ingeburgerd is in ons land dan algemeen gedacht werd, maar dat ook de tevredenheidsgraad erg hoog ligt.

Dat blijkt uit een studie die de voorbije maanden door het onderzoeksbureau Insites Consulting in opdracht van Alcatel werd uitgevoerd. Bijna 1.100 werknemers en ruim 560 directeurs van bedrijven uit alle sectoren werden aan de tand gevoeld, en daaruit blijkt dat ongeveer een kwart van de ondervraagde bedrijven personeelseden hebben die telewerken. In absolute cijfers betekent dat 150.000 mensen of zowat een tiende van de beroepsbevolking die normaal voor telewerken in aanmerking komt. Bijna 90 procent van de genquteerden zegt tevreden te zijn over dat telewerken, en 85 procent van de bedrijfsleiders die een kosten/baten analyse gemaakt hebben, zien ze positief uitvallen. Overigens valt het met die kosten best mee, zegt Rudi Thomaes, voorzitter en algemeen directeur van Alcatel Bell Op dit moment kost een telewerker ons gemiddeld 80 euro per maand, maar die variabele kost zal zeker nog dalen als het fenomeen meer ingeburgerd is en nog aantrekkelijker wordt, net zoals dat met de gsm gebeurd is. Wij hebben telewerken zelf op grote schaal toegepast omdat het voor ons een win-win situatie was aan de ene kant losten we de mobiliteitsproblemen van een aantal van onze werknemers op, aan de andere kant ging hun productiviteit met sprongen de hoogte in. Thomaes geeft grif toe dat Alcatel er ook alle belang bij heeft telewerken te stimuleren vermits het wereldwijd marktleider is in ADSL, het meest aangewezen communicatiemedium voor telewerken.MobiliteitUit het onderzoek komt trouwens duidelijk naar voren dat het mobiliteitsprobleem niet overdreven werd van de niet-telewerkers overwegen 4 op de 10 werknemers ander werk te zoeken omwille van de woon-werk verplaatsing. Een op de zes is om die reden ooit al van werk veranderd, en een op de zeven is al eens verhuisd omdat het pendelen te zwaar werd. Logisch dus dat ruim 80 procent van de niet-telewerkers belangstelling heeft voor het fenomeen. En in tegenstelling tot wat vaak gevreesd wordt, blijken telewerkers weinig of geen last te hebben van isolement. Maar dat heeft vermoedelijk meer te maken met het feit dat het merendeel van de telewerkers zelden voltijds buiten het bedrijf werkt. Ook van de kant van de bedrijfsleiding is de belangstelling voor telewerken groot, 10 procent van de bedrijven zou er nog dit jaar mee van start gaan. Een laatste, relevante vaststelling ten slotte van de 228 ICT-managers die ondervraagd werden, zijn 71 procent tevreden en 14 procent zeer tevreden over hun telewerkprojecten. En zorgen over het beveiligingsaspect blijken in hoofdzaak alleen te leven bij ICT-verantwoordelijken van bedrijven die nog niet aan telewerken doen…IDC bracht een Europees onderzoek naar telewerken uit. Meer hierover in de Data Careers paginas van dit nummer van Data News.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content